منو
 کاربر Online
1099 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 11 آذر 1390 [07:53 ]
  از سرعت لحظه ای تا سرعت میانگین
 

از سرعت لحظه ای تا سرعت میانگین

با کوچکتر شدن بازه ی زمانی, سرعت میانگین به سرعت لحظه ای نزدیک می شود و در حد، وقتی بازه ی زمانی به صفر نزدیک می شود، شیب خط مماس بر منحنی مکان زمان برابر سرعت لحظه ای است.

تصویر

  امتیاز: 0.00