منو
 کاربر Online
786 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  جمعه 01 مهر 1390 [19:31 ]
  ورزش کنید تا دچار پوكي استخوان نشوید.
 

ورزش کنید تا دچار پوكي استخوان نشوید.

برای جلوگيري از پوكي استخوان بهتر است ورزش را هرچه زودتر آغاز كنيد، اگرچه تمام ورزشها تاثير يكساني ندارند.

بهترين نوع ورزش براي تحريك رشد استخوان، فعاليتي است كه برتمام استخوانها اثر گذار باشد و آن چيزي جز تحمل وزن نيست. اين تنها به معناي راه رفتن يا وارد كردن سنگيني به استخوانها نيست، بلكه هر نوع فعاليتي است كه به اسكلت بدن (بيشتر از فعاليتهاي بي تحرك هرروزه كه به آن عادت داريم) يا ماهيچه هايي كه استخوانها را احاطه كرده اند فشار وارد مي آورد.

تمامي استخوانها به هر فشاري كه به آن وارد مي شود واكنش نشان مي دهند. هنگاميكه استخوان احساس فشار كند، تمايل بيشتري به محكمتر شدن پيدا مي كند و بدن را مجبور به ساختن استخوانهاي بيشتري مي كند.

براي بالابردن قدرت استخوانها بايد ورزش كنيد.
- بهترين ورزش براي ساختن استخوانهاي كل بدن وزنه برداري مي باشد. يك برنامه خوب وزنه برداري كه شامل قسمت فوقاني، پاييني و مركز بدن (شامل نواحي شكم، لگن و ستون فقرات) باشد تمام استخوانهاي بدن شما را محكم مي سازد.

- ورزش مناسب ديگر ورزش شنا است. اين ورزش براي قلب، ناحيه تحتاني كمر و داشتن اندامي مناسب - با ماهيچه هاي قوي - بسيار مفيد است اما چون در آب دچار بي وزني مي شويم سهم چنداني در ايجاد تراكم استخوانها ندارد.

  امتیاز: 0.00