منو
 کاربر Online
1498 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  یکشنبه 16 مرداد 1390 [08:19 ]
  چگونه خود و اطرافیانمان را از خطر خفگي نجات دهيم
 

چگونه خود و اطرافیانمان را از خطر خفگي نجات دهيم

مغز انسان در صورت نرسيدن اكسيژن، در فاصله 6-4 دقيقه دچار مرگ ميشود. خنديدن و يا حرف زدن در حين جويدن غذا و بلعيدن آن ممكن است باعث ايجاد حالت خفگي گردد. به هنگامي كه حالت خفگي دست ميدهد، هرگز محلي را كه ديگران در آن هستند ترك نكنيد و با اشاره وضعيت خود را به آنان بفهمانيد.

نشانههاي شخص در حـال خفگي
1. ناتواني در تنفس و صحبت كردن
2. ناتواني در سرفه كردن
3. تغيير رنگ صورت به كبودي
4. از دست دادن هوشياري

در حالت قطع تنفس بيمار، هنوز مقدار قابل توجهي هوا داخل ششها باقي است و با فشردن سريع دستها بر روي شكم مصدوم (بين قفسه سينه و ناف)، ششها فشرده مي شوند و هواي موجود در آنها به سمت ناي حركت ميكند و جسم خارجي را به سمت بيرون حلق ميراند. خفگي در كودكان اغلب به دليل بلعيدن جسم خارجي رخ ميدهد.
1. يك دستتان را مشت كنيد و انگشت شست خود را بر روي شكم - بين قفسه سينه و ناف – بگذاريد.
2. پشت سر شخص مصدوم بايستيد و دستانتان را به نحوي كه قبلاً توضيح داده شد به دور كمر وي گره بزنيد. آنگاه آنها را بر روي شكم مصدوم به طرف بالا فشار دهيد. اين حركت را چند بار تكرار كنيد.

تصویر

3. اين دست را محكم با دست ديگرتان بگيريد و هر دو دست را با حركت سريع رو به بالا فشار دهيد. همچنين ميتوانيد بر روي جسمي ثابت و افقي (مانند لبه ميز، صندلي، نرده، ...) خم شويد و شكمتان را با حركات سريع به لبه جسم فشار دهيد.
اين حركت را تا خارج شدن جسم خارجي ادامه دهيد.

تصویر

خردسالان
در ابتدا سعي كنيد جسم خارجي را - در صورتي كه قابل مشاهده است – با گرداندن انگشت در داخل دهان نوزاد خارج نمائيد. بايد مراقب باشيد كه اين كار شما جسم خارجي را بيشتر در حلق كودك فرونبرد.
در صورتي كه با انگشت موفق به خارج كردن جسم خارجي نشديد، مانند شكل، پنج بار با پاشنه دست به پشت نوزاد بزنيد. سر نوزاد بايد پائين تر از بدنش قرار بگيرد.

تصویر
در صورتي كه با استفاده از روشهاي قبلي مشكل برطرف نشد، دو انگشت مياني را در وسط قفسه سينه کودک بگذاريد و پنج بار به سرعت رو به پايين فشار دهيد. سر کودک در اين حالت نيز بايد پائينتر از بدنش قرار بگيرد.

كـودكـان
همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد، ابتدا يك دستتان را مشت كنيد و انگشت شست خود را بر روي شكم كودك - بين قفسه سينه و ناف – بگذاريد. سپس اين دست را محكم با دست ديگرتان بگيريد و هر دو دست را با حركت سريع رو به بالا فشار دهيد. شدت بالا كشيدن نبايد به حدي باشد كه كودك از روي زمين بلند شود.

تصویر

تذكرات مهم
1. در صورتي كه شخص مصدوم مي تواند سرفه كند، نيازي به كاربرد اين روش نيست.
2. از آنجا كه گاهي جسم خارجي ممكن است به سمت داخل ششها هدايت شود و يا در حين عمليات نجات آسيبي به اندامها برسد، لازم است كه شخص مصدوم توسط پزشك معاينه شود.

  امتیاز: 0.00