منو
 کاربر Online
1194 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 15 تیر 1390 [17:38 ]
  توضیح در مورد کوتوله های قهوه ای
 

دسته ای از ستارگاه تولید کننده انرژی غیر هسته ای وجود دارند که باید بین آنها با کوتوله های سیاه، کوتوله های سفید، و حتی کوتوله های قرمز تمایل قائل شد، این ستارگان کوتوله های قهوه ای هستند.


کوتوله قهوه ای Gliese2298
تصویر
تصویر سمت چپ: عکس از رصدخانه مونث پالومار- 27 اکتبر 1994
تصویر سمت راست: عکس از تلسکوپ فضایی هابل- 17 نوامبر 1995


این اجرام، در واقع مرگ ستاره ای از خود نشان نمی دهند و بیشتر به سیارات غول آسا شبیه هستند تا به ستارگان.
آنها حاصل فرو ریزش گرانشی و انقباض سحابی های پیش ستاره ای هستند، ولی جرم آنها برای شروع واکنش های هسته ای در هسته شان کافی نیست. به طور دلخواه، شیئی که جرم آن کمتر از 002/0 جرم خورشید باشد را سیاره می نامند. شیئی که جرمش در گستره 002/0 تا 08/0 جرم خورشید قرار گیرد را کوتوله قهوه ای می نامند. اشیایی با جرم بیش از 08/0 جرم خورشید می توانند در مرکز خود دمای کافی برای جوش هسته ای تولید کنند.


تصویر
Sun = خورشید با دمای 5800 درجه کلوین
Gliese 229A = کوتوله قرمز با دمای 3800 درجه کلوین
Teide1 و Gliese229B = کوتوله قهوه ای با دمای 2700 و 900 درجه کلوین
Jupiter = سیاره منظومه شمسی با 180 درجه کلوین
دماها، دمای موثر بر حسب درجه کلوین است


لذا، تنها منبع انرژی یک کوتوله قهوه ای انقباض گرانشی می باشد. کوتوله های قهوه ای دمای پایینی دارند و درخشندگی آنها بسیار کم است و از این رو، مشاهده آنها مشکل است.


سیستم دوتایی
تصویر
عکس از: تلسکوپ کک2 در هاوایی- تصویر کم نورتر کوتوله قهوه ای است


یکی از اجسامی که می توان از آن به عنوان یک کوتوله قهوه ای یاد کرد، ستاره ای است که همدم ستاره نزدیک ما، وان بیس بروک ( Van Biesbroeck 8 ) می باشد که به روش تداخل سنجی نقطه ای مادون قرمز آشکار سازی شده است. خواص مادون قرمز این ستاره، روشن می سازد که جسمی است با دمای موثر 1360 درجه کلوین و دارای شعاع 09/0 شعاع خورشید و تابندگی سه ضربدر ده به توان منفی پنج، که این مقادیر با مقادیر مربوط به یک سیاره برون خورشیدی بزرگ مشتری گون توافق دارند.


تصویر
کوتوله قهوه ای


بر گرفته از: نجوم و اختر فیزیک مقدماتی، جلد دوم. ترجمه دکتر جمشید قنبری، دکتر تقی عدالتی
تصاویر از:
سایت:NASA
http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_dwarf

  امتیاز: 0.00