منو
 کاربر Online
1386 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 06 تیر 1390 [19:37 ]
  رفتار مایع در یک ظرف
 

رفتار مایع در یک ظرف

در شکل الف یک پارچ آب نشان داده شده است. آب داخل پارچ ساکن است و نیروی وزن مولکول‌های آب، در راستای قائم و در نتیجه بر سطح آب عمود است.

حال اگر پارچ را کج کنیم، نیروی وزن هر مولکول مؤلفه‌ای در امتداد سطح آزاد مایع پیدا می‌کند. (نیروی مماسی f شکل ب و مایع جاری می‌شود و مولکول‌های آب آن‌قدر حرکت می‌کنند تا این‌که دوباره نیروی وزن مانند شکل پ در راستای عمود بر سطح آزاد آب قرار گیرد.

اگر آب پارچ یخ زده باشد نیروهای مماسی در شکل الف نمی‌توانند مولکول‌های یخ را جابه‌جا کنند و با کج کردن پارچ، وضعیت سطح یخ در داخل پارج تغییر نمی‌کند. لازم به ذکر است که هنگام کج کردن پارچ وضعیت شکل ب به سرعت برقرار می‌شود و تغییر وضعیت سطح آب از شکل الف تا شکل ب را نمی‌توان به خوبی مشاهده کرد.

اگر به جای آب از مایعی مانند عسل که به کندی روان می‌شود استفاده کنیم، این تغییر وضعیت سطح مایع را می‌توانیم بهتر مشاهده کنیم. نیروهای موازی سطح را نیروهای بُرشی می‌نامند. مثلاً f در شکل الف یک نیروی برشی است. از آزمایش‌های بالا می‌توان نتیجه گرفت که مایع‌ها برخلاف جامدها، نمی‌توانند نیروهای برشی را تحمل کنند و با اندک نیروی برشی شروع به حرکت می‌کنند.

تصویر

  امتیاز: 0.00