منو
 کاربر Online
982 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 09 خرداد 1390 [05:46 ]
  کار انجام شده توسط فنری متصل به یک قطعه واقع بر یک سطح افقی
 

کار انجام شده توسط فنری متصل به یک قطعه واقع بر یک سطح افقی

شکل زیر فنری آرمانی را نشان می‌دهد که انتهای چپ آن ثابت نگه داشته شده و انتهای راست آن به قطعه‌ای به جرم m که می‌تواند در راستای محور x حرکت کند متصل است. در شکل الف جسم در زمانی که فنر نه کشیده و نه فشرده شده است در قرار دارد. قطعه را به یک طرف حرکت می‌دهیم و در نتیجه‌ی آن فنر را کشیده یا فشرده و سپس آن را رها می‌کنیم. نیروی کشسانی (فنر) در حین حرکت قطعه از یک مکان به مکان دیگر روی قطعه کار انجام می‌دهد(کمیت x برابر است با کشیدگی یا فشردگی فنر).


تصویر

  امتیاز: 0.00