منو
 صفحه های تصادفی
عبدالله بن عمر
جایگشت های دوری
خواص مغناطیسی زمین
قرینه‌های روانی و فیزیولوژیک از راه بینایی
تقیه مؤمن آل فرعون
قانون گاوس در الکتریسیته
رهیافت‏هایی فکری قرن نوزدهم وتاثیر آن بر روند فکری غرب
عملکرد شهرها
Macromedia FlashPaper
واژگان نظریه اعداد
 کاربر Online
1618 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 09 خرداد 1390 [05:38 ]
  مثالی جالب از پایستگی انرژی مکانیکی
 

مثالی جالب از پایستگی انرژی مکانیکی

دو شیب راهه‌ی بی‌اصطکاک متفاوت در شکل زیر نشان داده شده‌اند. ارتفاع‌های دو شیب راهه با هم برابرند. اگر قطعه‌ای به جرم m از حال سکون در طرف چپ هر یک از دو شیب راهه رها شود ، کدام قطعه با سرعت بیش‌تری به طرف راست شیب راهه‌ی مربوط می‌رسد؟
الف) قطعه‌ی I
ب) قطعه‌ی II
پ) سرعت هر دو قطعه یکسان است.

تصویر

پاسخ: انرژی جنبشی آغازی ، انرژی پتانسیل آغازی و انرژی پتانسیل پایانی برای هر دو قطعه یکسان است. انرژی مکانیکی در هر دو مورد پایسته است. در نتیجه انرژی جنبشی پایانی برای هر دو قطعه یکسان است. از این رو سرعت در انتهای سمت راست در هر دو مورد یکسان است !

  امتیاز: 0.00