منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده پیراپزشکی
راهنمایی امام صادق در معامله با دیگران
استاندارد های منبع تغذیه
اعداد تاکسی
سنگ شناسی
ایران در تولید علم در زمره 31 کشور اول جهان است
لامپ سدیم
چرا بادزن ما را خنک می‌کند؟
علم امام به افراد
RAID
 کاربر Online
1495 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 09 خرداد 1390 [05:31 ]
  چه موقع انرژی مکانیکی کل پایسته است؟
 

چه موقع انرژی مکانیکی کل پایسته است؟

کمیتی که همواره مقداری یکسان دارد یک کمیت پایسته خوانده می‌شود. هنگامی که فقط نیروی گرانش کار انجام می‌دهد ، انرژی مکانیکی کل ثابت ـ یعنی ، پایسته است (شکل زیر). هنگامی که این ورزشکار در میان هواست (اگر اثرهای کوچک مقاومت هوا را نادیده بگیریم) فقط گرانش روی او کار انجام می‌دهد. انرژی مکانیکی E که مجموع انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی است پایسته است.

تصویر

  امتیاز: 0.00