منو
 کاربر Online
1552 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 [03:12 ]
  اثر پیزو الکتریک
 

اثر پیزو الکتریک

اثر پیزو الکتریک، قابلیت بعضی مواد برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است یا برعکس. این اثر در اواخر قرن نوزدهم کشف شد و موادی که این پدیده را از خود بروز می‌دهند مواد پیزو الکتریک نامیده می‌شوند. کوارتز یکی از متداول‌ترین مواد پیزوالکتریک است.

وقتی ماده‌ای پیزوالکتریک تحت فشار مکانیکی (به صورت انبساط یا انقباض) قرار می‌گیرد، مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می‌شود (شکل های الف و ب) این بار الکتریکی منجر به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی متناظر با آن می‌شود. برعکس، با اعمال میدان الکتریکی روی یک ماده‌ی پیزوالکتریک، انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی (مثلاً ارتعاش جسم) تبدیل می‌شود (شکل پ). اثر اول به اثر مستقیم و اثر دوم به اثر معکوس موسوم است.

از مواد پیزوالکتریک برای تولید و آشکارسازی امواج صوتی در آب یا در هوا (در بلندگوها و میکروفون‌ها) استفاده می‌شود. افزون بر این‌ها، از تشدید بلورهای پیزوالکتریک در حال ارتعاشع برای کنترل دقیق بسامد (فرکانس) در رادیوها و ساعت‌ها هم استفاده می‌شود.
تصویر
تصویر

  امتیاز: 0.00