منو
 کاربر Online
854 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 27 اردیبهشت 1390 [20:19 ]
  چگونگی تشکیل حیات
 

مهمترین مسئله چگونگی تشکیل حیات حل شد
گروهی از دانشمندان بین المللی پس از 50 سال با ارائه روش جدیدی موفق شدند درخصوص تشکیل هسته اتم کربن 12 که مهمترین مسئله مربوط به چگونگی تشکیل حیات است، توضیح دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کربن مهمترین عنصر شیمیایی است که تمام حیات از آن به وجود می آید اما این عنصر در زمان وقوع بیگ بنگ تشکیل نشد بلکه در طول دوره تکامل جهان ایجاد شد.

50 سال قبل، فیزیکدانی به نام `فرد هویل` برای توضیح چگونگی تشکیل این عنصر مهم محاسبه کرد که وقتی در مرکز یک ستاره سه هسته هلیم باهم یکی شده و به سختی باهم ترکیب شوند می توانند کربن 12 را بسازند.

در این فرایند که `سه گانه آلفا` نامیده می شود دو ذره آلفا (هسته هلیم) برای ساخت `برلیم- 8` با یکدیگر واکنش می دهند و سپس با یک ذره آلفای دیگر واکنش داده و کربن 12 را می سازند اما این کربن به همان شکلی که می شناسیم نیست.

به همین دلیل `فرد هویل` فرضیه وجود حالت جدیدی از کربن 12 را با یک انرژی مناسب برای تشکیل کربن در ستارگان ارائه کرد. این حالت جدید با اصطلاح `حالت هویل` شناخته می شود.

آزمایشات بعدی نشان داد که این حالت کربن (حالت هویل) وجود دارد اما هیچ یک از دانشمندان نتوانستند `آن را با واکنش دادن میان پروتونها و نوترونها بازسازی کنند.

اکنون گروهی از دانشمندان بین المللی به سرپرستی `اولف- جی. میسنر` از دانشگاه بن آلمان روش جدیدی را ارائه کردند که درخصوص تمام روشهای ممکنی که پروتونها و الکترونها برپایه آنها می توانند در هسته اتم برای تشکیل کربن با هم ترکیب شوند توضیح می دهد.

براساس گزارش EurekAlert، این دانشمندان سپس روش جدید خود را که `تئوری میدان موثر` نام دارد به صورت ماتریکس عددی پیچیده ای فرمول نویسی کردند.

این ماتریکس اجازه می دهد که روش واکنش دادن ذرات با 6 پروتون و 6 نوترون شبیه سازی شود. این فرمول می تواند تمام حالتهای ممکن ترکیب نوترونها و پروتونها از جمله `حالت هویل` را نشان دهد.

  امتیاز: 0.00