منو
 کاربر Online
1617 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 23 اردیبهشت 1390 [11:50 ]
  انرژی و آهنگ میانگین انتقال انرژی در حرکت موجی
 

انرژی و آهنگ میانگین انتقال انرژی در حرکت موجی

هر حرکت موجی دارای انرژی است که مربوط به موج است. از نور خورشید و اثرهای ویرانگر موج‌های ساحلی اقیانوس و زلزله‌ها انرژی دریافت می‌کنیم. برای تولید حرکت‌های موجی که در کتاب های درسی بررسی می کنیم باید نیرویی بر بخشی از محیط موج وارد شود ؛ نقطه‌ای که نیرو به آن وارد می‌شود حرکت می‌کند و در نتیجه روی سامانه کار انجام می‌دهیم. وقتی موج منتشر می‌شود ، هر بخش از محیط نیرویی وارد می‌کند و بر بخش مجاور خود کار انجام می‌دهد. به این روش موج می‌تواند انرژی را از یک ناحیه‌‌ی فضا به ناحیه‌ی دیگر منتقل کند.

آهنگ میانگین انتقال انرژی با مربع دامنه و مربع بسامد متناسب است. این تناسب نتیجه‌ای عمومی برای همه‌ی انواع موج‌های مکانیکی ، از جمله موج‌های لرزه‌ای ، است. در یک موج مکانیکی ، با دو برابر شدن بسامد (با دامنه‌ی ثابت) یا دو برابر شدن دامنه (با بسامد ثابت) آهنگ انتقال انرژی چهار برابر می‌شود.

در موج‌های الکترومغناطیسی موضوع اندکی متفاوت است. با وجود آن که آهنگ میانگین انتقال انرژی در موج الکترومغناطیسی با مربع دامنه متناسب است ، درست مثل موج‌های مکانیکی ، اما از مقداربسامد مستقل است.

  امتیاز: 0.00