منو
 صفحه های تصادفی
گ.سیره اجتماعی
ارز عمده
بیماری‌ آدیسون
امام صادق علیه السلام و نشانه های قیام ابومسلم خراسانی
Cerium
اندام زایش در نهاندانگان
فولنکر هیچوقت کود شیمیایی مصرف نمی کند
عوامل شکست کفار در غزوه احزاب
لیزرهای گازی
نقش لسیتین در بدن
 کاربر Online
809 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 24 اسفند 1389 [06:00 ]
  انفجار مهیب و مطالعه آن در اشعه گاما در منطقه تشکیل ستاره
 

یکی از پر انرژی ترین حوادث در کیهان، در اصطلاح، انفجار اشعه گاما است. اما ضعف آن در مشاهده نور مرئی است و بایستی مطالعه این انفجارها در اشعه گاما انجام شود. عکس زیر با استفاده از ابزار GROND تلسکوپ 2.2 متری آسو در لا سیلا در شیلی، نشان داده است که این انفجار عظیم،در مکان تشکیل ستاره های جوان گیج کننده است و برای توضیحات نیاز به مطالعات بیشتری است.
ترجمه از: آتنا مهدی دوست. دوم تجربی. اصفهان
منبع خبر: ScienceDailyتصویر

  امتیاز: 0.00