منو
 کاربر Online
453 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 اسفند 1389 [09:01 ]
  اولین شکوفایی فیزیک
 

اولین شکوفایی فیزیک

اولین شکوفایی فیزیک، در قرن 17، رخ داد و اساس آن مطالعات برخوردها بین اجسام بود. برای اولین بار «نیوتن» (1727-1642) متوجه شد که نتایج چنین آزمایشاتی با اصل پایستگی یعنی پایستگی خطی اندازه حرکت سازگاری دارد. این مورد نمی تواند به طور مفصل به توضیح انواع برخوردهای احتمالی بپردازد. با این وجود پایستگی اندازه حرکت کل( mv ) هرگز با مسئله برخورد دوجسم با یکدیگر تناقضی ندارد. در بیان این اصل دو مفهوم مهم وجود دارد:

الف) مفهوم جرم که به گونه ای به عنوان کمیتی از یک ماده یا جسم تعریف می شود.
ب) مفهوم چهارچوب فیزیکی مرجع، که با توجه به آن ، سرعت اجسام دیگر قابل اندازه گیری است و در این آزمایشات اولیه نیز قابل مشاهده است؛ این مفهوم از طریق جسم ظاهراً بیحرکت یعنی زمین ارائه می شود.

این دو مفهوم از همان ابتد به شدت مورد نقد و بررسی قرار گرفتند؛ اما این واقعیت، بعد بسیار مهمی از ماهیت علم فیزیک یعنی پذیرش فرضیه های کاربردی را مشخص می کند که در مرحله خاصی از توسعه و گسترش موضوع اهمیت می یابد و همواره در تغییرات بعدی به آن اشاره می شود. مسئله مهم دیگر که البته اصل نه چندان عمومی از پایستگی است در همان دوره به عنوان اصل پایستگی اندازه حرکت شناخته شد. این اصل، محدود به موردی شده بود که اکنون ما آن را برخورد های کشسانی می نامیم و در آن، دو شئ به هم برخورد می کنند . بعد از اینکه شدیداً به همدیگر نزدیک شدند؛ سپس همدیگر را به حالت اول خود بر می گردانند.

یکی دیگر از اصول فیزیکی که در این برخورد ها کاربرد دارد؛ کشف یکی از معاصرین دوره نیوتن «کریستین هویگنز» (1695-1629) می باشد. این اصل همان اصلی است که اکنون به آن تساوی و برابری چهار چوبهای مرجع متفاوت می گویند. «هویگنز» برخورد کشسان بین دو گوی هم جرم را که سرعت های برابر و در خلاف جهت همدیگر داشتند بررسی کرد . وی از طریق تقارن اینگونه توضیح داد که این دو جسم بعد از معکوس شدن سرعت هایشان به حالت اولیه شان بر می گردند . به عبارت دیگر بر اساس برخورد های متقارن اولیه می توان نتایج برخورد های بین این دو جسم را در حالیکه با همان سرعت اولیه نسبی صورت می گیرد؛ پیش بینی کرد .

  امتیاز: 0.00