منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 اسفند 1389 [09:40 ]
  وزن بر یک تک نقطه وارد نمی‌شود
 

وزن بر یک تک نقطه وارد نمی‌شود

در بیش‌تر مسئله‌های مربوط به تعادل یکی از نیروهایی که بر جسم وارد می‌شود وزن آن است. باید بتوانیم گشتاور این نیرو را محاسبه کنیم.

وزن بر یک تک نقطه وارد نمی‌شود بلکه روی تمامی جسم توزیع شده است. ولی همواره می‌توانیم گشتاور حاصل از وزن جسم را با این فرض که تمامی نیروی گرانش (وزن) در نقطه‌ای به نام گرانیگاه (یا مرکز گرانی که به اختصار `cg` نوشته می‌شود) متمرکز شده است محاسبه کنیم.

شتاب ناشی از گرانش با ارتفاع کاهش می‌یابد ، ولی اگر بتوانیم از این تغییر در بعد قائم جسم چشم‌پوشی کنیم آنگاه گرانیگاه جسم همان مرکز جرم آن (که به اختصار`cm` نوشته می‌شود) خواهد بود .

  امتیاز: 0.00