منو
 کاربر Online
849 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 30 بهمن 1389 [13:13 ]
  لكه هاي خورشيدي همچنان فعال بر سطح خورشيد
 

تصاوير جديد گرفته شده از خورشيد همچنان نشان از فعال بودن اين ستاره ‏دارد.‏chumack ‎‏ كه اين تصاوير را گرفته است مي گويد: لكه 1011 يكي از ‏قوي ترين انفجارات در سال جديد است و ممكن است اثراتي را بر روي زمين ‏داشته باشد اگر چه هنوز اين اثر گزاري قطعيت ندارد. همچنين لكه 1158 در ‏حال نزديك شدن به مركز قرص خورشيد است و اين فعاليت، زيبايي خاصي را ‏به خورشيد داده است. حرارت در سطح خورشيد حدود 6000 درجه است در ‏حالي كه حرارت لكه ها حدود 4000 درجه است و اين اختلاف دما باعث تيره ‏ديده شدن لكه ها مي شود. فعاليتهاي شديد مغناطيسي خورشيد ممكن است اثرات ‏نامطلوبي را بر ارتباطات ماهواره اي داشته باشد.‏
ترجم: هانیه نصیری
منبع: universetoday.comتصویرتصویر

  امتیاز: 0.00