منو
 صفحه های تصادفی
سلسله مراتب شهرها
پیامبر اکرم و ساختن مسجد مدینه
خرما
قیام آقاخان محلاتی
تصوف در دوره سلجوقی
آزمایش اثر روشنایی و تاریکی روی سنتز نشاسته در گیاهان
حرکت با توپ «فوتبال»
دانشنامه:راهنمای حذف کاربر
ویروس E-mail
اسید نوکلئیک
 کاربر Online
454 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 26 آذر 1389 [16:47 ]
  فوران آتشفشان در کامچاتکای روسیه
 

در پی فعالیت آتشفشان کامچاتکا خاکستر و دود فضای اطراف این منطقه را فرا گرفته است.
مقامات جهانگردی روسیه درباره سفر جهانگردان و گردشگران به اینگونه مناطق تا اطلاع ثانوی و رفع مشکلات و خطرات احتمالی هشدار دادند.

  امتیاز: 0.00