منو
 صفحه های تصادفی
مایاها
تیره حشره خواران
پایتخت مادها
درس اجزا ماشین
ویژگی های یاران حضرت مهدی « ع» - دوستی خدا
اشکال چهار گانه قیاس اقترانی
حرکات تمرینی
ابوعلی محمد بن الیاس
تاج ریزی پیچ
آزمایش عمل تنفس
 کاربر Online
1351 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 06 آذر 1389 [18:50 ]
  کشف جدید هابل درباره ابر تیره در جو اورانوس
 

همانطور که ما در نزدیکی فصل طوفان در اقیانوس اطلس ، چرخش باد شديد و ابر دائم را شاهد هستيم، مشابه آن را تقريبا در 2 میلیارد مایل دورتر در جو اورانوس نيز مشاهده مي كنيم. تشکیل گرداب تاریک و به اندازه کافی بزرگ، برای غرق کردن دو سوم آفريقا کافی است.
مترجم: پرستو خسرويان
منبع: NASA

تصویر

  امتیاز: 0.00