منو
 صفحه های تصادفی
اسید چرب
ضرورت پاسخ به نامه برادر مومن
حکومت های محلی ایرانی
امیرکبیر
ابراهیم شاه
خلر
دستیابی به درجات عرش
روح پیامبر
صفحه ی بعد
اسمال تاک
 کاربر Online
1451 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 03 آذر 1389 [14:10 ]
  جهان در فضایی فرا ابعادی- (قسمت اول) تعریف مقدماتی تئوری ابر فضا
 

تئوری ابر فضا یک انقلاب عظیم علمی، فکری و فلسفی در مورد درک مان از جهان است که بیان می دارد، ابعادی افزون بر چهار بعد پذیرفته شده فضا– زمان وجود دارند و در واقع ممکن است جهان در فضایی فرا ابعادی وجود داشته باشد. تئوری ابر فضا از نظر علمی با نام های تئوری کالوزا - کلین و یا ابر گرانش همراه است. اما پیشرفته ترین فرمول بندی آن، تئوری ابر ریسمان نامیده می شود که حتی عدد دقیق ابعاد،(ده) را پیش بینی می کند. در این صورت، سه بعد متداول فضا(طول، عرض وارتفاع) و یک بعد زمان با شش بعد فضایی دیگر فزونی یافته اند.
توضیح بیشتر آنکه:
با استناد به تئوری ابر فضا، قبل از انفجار بزرگ، کیهان ما یک جهان کامل ده بعدی بوده است، جهانی که در آن مسافرت های درون بعدی امکان پذیر بود. با این همه این دنیای ده بعدی، ناپایدار بود و در نهایت به دو قسمت شکافته شد و باعث خلق دو جهان مجزا گردید. یک جهان چهار بعدی و یک جهان شش بعدی به وجود آمد. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، در جریان این دگرگونی شدید کیهانی متولد شد. جهان چهار بعدی به صورت انفجاری، شروع به انبساط نمود در حالی که جهان شش بعدی دوقلوی ما شدیدا انقباض پیدا کرده و تا حد بینهایت کوچکی جمع شد. بنابر این، این تئوری پیشگویی می کند که جهان ما دارای یک جهان دوقلوی کوچک، یک جهان همزاد است که در حد یک کره شش بعدی فوق العاده کوچک جمع شده وخیلی ریزتراز آن حدی است که بتوان آن رامشاهده نمود.

نویسنده، ویراستار علمی و منابع مورد استفاده در آخرین قسمت به طور کامل درج خواهد شد.

  امتیاز: 0.00