منو
 کاربر Online
1012 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 27 آبان 1389 [09:03 ]
  آونگ فوکو
 

سلام آقای رستگارنسب
من زهرا مبینی هستم و اثر کوریولیس را خوب متوجه شدم. لطفا برای من آونگ فوکو را توضیح دهید.
متشکرم

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 27 آبان 1389 [09:07 ]
  پاسخ
 

در سال 1851 م . برنارد لئون فوکو(1868-1819 م.) یک آونگ را از سقف یک معبد در پاریس آویخت و با توجه به این نکته که صفحه نوسان آونگ در طول روز می‌‌چرخید، چرخش زمین را اثبات کرد. اگر زمین نمی‌چرخید، این چرخش صفحه نوسان اتفاق نمی‌افتاد، به این دلیل که تمام نیروهای وارد بر توپ (یعنی گرانش زمین و کشش سیم) در صفحه نوسان هستند. از زمین دور می‌شویم و تاب خوردن آونگ در حین چرخش زمین را مشاهده می‌کنیم. در قطب شمال، در حالی که زمین زیر آونگ هر 24 ساعت نجومی یک دور می‌چرخد، به نظر می‌رسد که آونگ با دوره تناوب، ساعت24 = P ، به طرف غرب می‌چرخد. آونگی که در صفحه استوایی در استوای زمین نوسان می‌کند، هیچگونه نیروی عمودی بر صفحه نوسانش احساس نمی‌کند و بنابر این اصلاً نمی‌چرخد( ∞ =P). در یک عرض جغرافیایی میانی، ø مؤلفه عمودی تندی زاویه زمین، ω عبارتست از sinø ω. به هر حال، تندی زاویه‌ای بطور معکوس با دوره تناوب چرخش متناسب است ( 2Π/Ρ=ω ) بطوری که به نظر می‌رسد آونگ با دوره تناوب sinø /24 ساعت = Ρ به طرف غرب می‌چرخد. اندازه گیری‌های دقیق آونگهای فوکو این رابطه را دقیقاً تائید می‌کنند و به ما امکان می‌دهند تا دوره تناوب چرخش زمین را به طریق کاملاً دینامیکی تعیین کنیم.

  امتیاز: 0.00