منو
 صفحه های تصادفی
رابطه مذهب و سیاست در طریقت صفوی
قفسه سینه
غدد درون ریز
توازی
هشدار پیامبر نسبت به بروز فتنه در روزهای آخر عمرش
برخورد قاطع امیرالمؤمنین در برابر عمر
لشکرکشی محمود به هند- نبرد مهاون
اسب تروا
جوشکاری به روش نقطه جوش
نیروی وزن
 کاربر Online
435 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [11:20 ]
  آخرین پادشاه اشکانی
 

پس از مرگ بلاش چهارم (اشک بیست‌وهفتم) دو پسر بلاش پنجم که یکی از آنان اردوان پنجم بود، مدعی سلطنت شدند. این دو برادر مدت‌ها با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند تا اینکه اردوان پنجم در 216 میلادی بر تخت نشست. وی آخرین پادشاه اشکانی است. در زمان او کاراکالا (caracalla) امپراتور جدید روم برای تسخیر ایران به فکر حیله‌ای عجیب افتاد. او سفیری با هدایای بسیار به نزد اردوان فرستاد به بهانه اتحاد با روم و پارت، دختر شاه اشکانی را خواستگاری کرد. اردوان بر اثر اصرار او راضی شد که دخترش را به او بدهد به شرط آن که امپراتور را خودش بیاید و زنش را ببرد. کاراکالا با سپاهی گران به ایران رهسپار شد. همه جا مورد استقبال واقع می‌شد تا به نزدیک تیسفون رسید ولی همین که اردوان با سردارانش برای استقبال به خیمه او رفت، رومیان مسلحی که در کمین بودند به اشاره کاراکالا به ایرانیان حمله کردند. تنها اردوان توانست از این مهلکه جان به در ببرد. کاراکالا پس از کشتار و غارت از ایران بازگشت و در سر راه خود به هر جا که می‌رسید شهرها و دهکده‌ها را غارت کرده، آتش می‌زد. از دشمنی و کینه‌ای که با اشکانیان داشت، مقبره شاهان اشکانی را شکافت و استخوان آن‌ها را بیرون آورده و سوزانید. با این همه بدکاری‌های کاراکالا، این امپراتور نتوانست به آرزوی خود برسد و سرانجام 217 میلادی به دست یکی از سربازان خود کشته شد. پس از کاراکالا، ماکرنوس (macrinus) جانشین او از اردوان که خیال انتقام و لشکر کشی به روم را داشت عذرخواست و کارهای کاراکالا را زشت شمرده و تقاضای صلح کرد. ماکری‌نوس قبول کرد که اسیران پارتی را پس بدهد و غنائمی را که کاراکالا از ایران بده بود مسترد دارد و پنجاه میلیون دینار رومی به عنوان غرامت به دولت اشکانی بپردازد. اردوان را می‌توان آخرین پادشاه سلسله اشکانی دانست زیرا 224 تیره‌ای دیگر از پارسیان را که می‌توان از بازماندگان پارسیان هخامنشی بود به نام ساسانی به رهبری اردشیر بالکان که در ایالت فارس حکومتی تشکیل داده‌بود بر ضد اردوان سر به شورش برداشت و در دشت هرمزدگان که کنار رود جراحی بین بهبهان و شوشتر قرار داشت، اردوان را شکستی سخت داد و کشت و سپس همه شاهزادگان اشکانی را به قتل رسانید و این سلسله بعد از 470 سال حکومت در 224 منقرض گردید.

  امتیاز: 0.00