منو
 کاربر Online
1789 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:54 ]
  قفس فارادی
 

قفس فارادی

چیز عجیبی که در مورد بار روی رسانا پیش می آید آن است که این بار فقط روی سطح خارجی قرار می گیرد . مایکل فاراده (Michael Faraday ) ، در آزمایشی ابتدایی این موضوع را با قرار دادن بار روی سطلی فلزی به نمایش گذاشت . به کمک الکتروسکوپ معلوم می شد یک گوی کوچک فلزی عایق بندی شده ، که با قسمت خارجی سطل در تماس بود بار دار شده است . اما وقتی این گوی وارد سطل می شد و سطح داخلی آن را لمس می کرد ، دارای هیچ باری نبود .

تصویر

این اصل به صورتی تماشایی تر با قرار دادن مردی در داخل قفس فلزی و بار دار کردن شدید قفس به نمایش گذاشته شد . از نظر مرد داخل فقس هیچ دلیلی وجود نداشت که نشان دهد چنین باری وجود دارد ، ولی اگر مرد می خواست به سلامت از قفس بیرون آید ، باید ابتدا آن را تخلیه می کردند . بنابر این معلوم می شود که در هنگام طوفان الکتریکی داخل اتومبیل کاملاً امن است .

  امتیاز: 0.00