منو
 کاربر Online
1509 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:49 ]
  حرکت الکترون
 

حرکت الکترون


وقتی الکترون ها روی بعضی مواد قرار بگیرند ، می توانند آزادانه از اتمی به اتم دیگر بروند . در بعضی مواد دیگر ، آن ها نمی توانند آزادانه حرکت کنند . آن ها کم و بیش در همان نقطه ای از ماده می مانند که در آن گذاشته شده اند .

موادی را که به الکترون ها امکان حرکت آزادانه می دهند رسانا می نامیم . رسانا ها شامل فلز هایی چون نقره و مس هستند . ماده ای را عایق می نامیم که به الکترون ها اجازۀ حرکت آزادانه را ندهد . لاستیک سخت ، میکا ، شیشه و چینی عایق های خوبی هستند .

نظریۀ الکترونی چگونگی کار الکتریسیتۀ ساکن را بیان می کند . وقتی میله ای لاستیکی را بار دار می کنید ، تعداد زیادی الکترون روی آن انباشته می شود . هر الکترون ، الکترون مجاورش را دفع می کند ، اما چون همۀ آن ها روی مادۀ عایق قرار دارند – میلۀ لاستیکی – نمی توانند از هم دور شوند .

اگر میله را به گوشتان نزدیک کنید صدای خش خَش جرقه های الکتریکی را می شنوید . چیزی که اتفاق می افتد این است که الکترون های روی میله که در نزدیکی گوش شما هستند روی گوشتان می پرند و از طریق بدنتان به زمین می روند . بدن شما رسانای نسبتاً خوبی برای الکترون ها است . وقتی الکترون ها به زمین می رسند از هم دور می شوند . این مطلب نکتۀ بسیار مهمی را نشان می دهد یعنی این که الکترون ها می خواهند از جایی که تعداد زیادی از آن ها وجود دارد، به جایی بروند که بتوانند پخش شوند . آن ها مخصوصاً به نقطه هایی جریان می یابند که تعداد الکترون ها کم است .


احتمالاً خود شما تجربه هایی در مورد الکتریسیته ساکن داشته اید ، مهم نیست که نام آن را می دانستید یا نه . شاید متوجه شده باشید که در هنگام شانه کردن موهایتان با شانۀ پلاستیکی سخت ، شانه صدای ترق توروق به وجود می آورد .

اگر در هنگام این کار در اتاق تاریک باشید ، می توانید جرقه های ریز همراه صدا را ببینید . ترق توروق و جرقه ها هر دو بر اثر الکتریسیتۀ ساکن به وجود آمده است .

اگر در یک روز سرد پای خود را به قالی کلفتی بمالید و سپس انگشت خود را به گونۀ دوستتان بزنید ، جرقه ای از انگشت بار دار شما به گونۀ او می جهد و شوک الکتریکی خفیفی را دریافت می دارد . حتی خودتان می توانید با دست زدن به دستگیرۀ فلزی پس از مالیدن پاهایتان به قالی ، این شوک را دریافت کنید .

رانندگان کامیون های حامل بنزین باید مواظب الکتریسیتۀ ساکن باشند . شاید متوجۀ نوار های فلزی که از پشت این کامیون ها آویزان است شده باشید . این نوار ها وسیلۀ ایمنی هستند . آن ها هر جرقۀ الکتریکی را ، که ممکن است بر اثر اصطکاک چرخ های کامیون یا جریان بنزین در مخزن به وجود آید ، به زمین منتقل می کند . اگر جرقه ها نتوانند از طریق نوار به زمین بروند ،می تواند بخار های بنزین را مشتعل کنند و انفجاری را به وجود آورند .

  امتیاز: 0.00