منو
 کاربر Online
1538 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:42 ]
  توانی که امواج صوتی تأمین می کند
 

توانی که امواج صوتی تأمین می کند

هر موج صوتی با تراکم ها و رقت های متناوب خود ، مقداری انرژ ی آزاد می کند . بدین ترتیب ، موج مقداری توان به وجود می آورد . در این جا واژۀ « توان » همان معنایی را دارد که در توان تولید شده توسط دینام یا موتور اتومبیل از آن صحبت می کنیم .

مقدار توانی که امواج صوتی در هنگام شنیدن صدا تأمین می کنند در مقایسه با توان دینام یا موتور ، بسیار کوچک است . این توان حتی کمتر از توان لازم برای یک لامپ روشنایی است . در یک لامپ نسبتاً پر نور ، یک صد وات توان مربوط به انرژی الکتریکی به گرما و نور تبدیل می شود . وقتی ارکستری متشکل از هفتادو پنج نوازنده با بلند ترین صدا می نوازند ، فقط هفتاد وات انرژی صوتی یا صدا تولید می شود . توان خروجی کسی که با صدای متوسط صحبت می کند ، تقریباً یک سه میلیونیم این مقدار است . حال توان بی نهایت کوچکی را در نظر بگیرید که در هنگام نجوا کردن تولید می شود .

خوشبختانه ، برای تأثیر بر پرده های گوش لازم نیست توان موج صوتی با توان دینام برابر باشد . در شرایط آزمایشگاهی ، گوش می تواند صداهایی با توان خروجی یک میلیونیم یک میلیونیم وات بر متر مربع را در بسامد هایی که گوش به آن حساس است آشکار سازد .

توان حاصل از یک موج صوتی را در هنگام عبور از سطحی که بر جهت عمود است ، شدت صوت در آن ناحیه می نامند . با دور شدن موج صوتی از منبع ، شدت به سرعت کاهش می یابد . زیرا انرژی موج منبسط شونده باید روی سطح بزرگ تر و بزرگ تری پخش شود ، و در نتیجه انرژی کمتری از واحد سطح دور از چشمه می گذرد . شدت ، متناسب با مربع فاصلۀ فزاینده ، فرو می افتد .فرض کنید صدایی ابتدا در نقطۀ A به فاصلۀ 2 متر از منبع به گوش شما بخورد ، و سپس در نقطۀ B که در فاصلۀ6 متری از منبع قرار دارد . فاصلۀ نقطۀ B از منبع سه برابر فاصلۀ نقطۀ A از آن است . مربع سه می شود نه . در نتیجه ، شدت موج صوتی در B فقط یک نهم شدت آن در A است .

شدت صوت را می توان با وسیله ای به نام صدا سنج یا صوت سنج به دقت اندازه گرفت . این وسیله شدت را بر حسب دسی بل اندازه می گیرد .

  امتیاز: 0.00