منو
 صفحه های تصادفی
انگشت نگاری DNA
انواع الکترودها
اصطلاحات رایج در زیست شناسی
تمام نگاری
اصلاح امور مالی توسط امیرکبیر
اقسام کلی
حل مسائل ریاضی
استخراج
پادشاهی اپرتی
تهنیت جبرئیل به حضرت زهرا علیهاسلام
 کاربر Online
323 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [09:42 ]
  توانی که امواج صوتی تأمین می کند
 

توانی که امواج صوتی تأمین می کند

هر موج صوتی با تراکم ها و رقت های متناوب خود ، مقداری انرژ ی آزاد می کند . بدین ترتیب ، موج مقداری توان به وجود می آورد . در این جا واژۀ « توان » همان معنایی را دارد که در توان تولید شده توسط دینام یا موتور اتومبیل از آن صحبت می کنیم .

مقدار توانی که امواج صوتی در هنگام شنیدن صدا تأمین می کنند در مقایسه با توان دینام یا موتور ، بسیار کوچک است . این توان حتی کمتر از توان لازم برای یک لامپ روشنایی است . در یک لامپ نسبتاً پر نور ، یک صد وات توان مربوط به انرژی الکتریکی به گرما و نور تبدیل می شود . وقتی ارکستری متشکل از هفتادو پنج نوازنده با بلند ترین صدا می نوازند ، فقط هفتاد وات انرژی صوتی یا صدا تولید می شود . توان خروجی کسی که با صدای متوسط صحبت می کند ، تقریباً یک سه میلیونیم این مقدار است . حال توان بی نهایت کوچکی را در نظر بگیرید که در هنگام نجوا کردن تولید می شود .

خوشبختانه ، برای تأثیر بر پرده های گوش لازم نیست توان موج صوتی با توان دینام برابر باشد . در شرایط آزمایشگاهی ، گوش می تواند صداهایی با توان خروجی یک میلیونیم یک میلیونیم وات بر متر مربع را در بسامد هایی که گوش به آن حساس است آشکار سازد .

توان حاصل از یک موج صوتی را در هنگام عبور از سطحی که بر جهت عمود است ، شدت صوت در آن ناحیه می نامند . با دور شدن موج صوتی از منبع ، شدت به سرعت کاهش می یابد . زیرا انرژی موج منبسط شونده باید روی سطح بزرگ تر و بزرگ تری پخش شود ، و در نتیجه انرژی کمتری از واحد سطح دور از چشمه می گذرد . شدت ، متناسب با مربع فاصلۀ فزاینده ، فرو می افتد .فرض کنید صدایی ابتدا در نقطۀ A به فاصلۀ 2 متر از منبع به گوش شما بخورد ، و سپس در نقطۀ B که در فاصلۀ6 متری از منبع قرار دارد . فاصلۀ نقطۀ B از منبع سه برابر فاصلۀ نقطۀ A از آن است . مربع سه می شود نه . در نتیجه ، شدت موج صوتی در B فقط یک نهم شدت آن در A است .

شدت صوت را می توان با وسیله ای به نام صدا سنج یا صوت سنج به دقت اندازه گرفت . این وسیله شدت را بر حسب دسی بل اندازه می گیرد .

  امتیاز: 0.00