منو
 کاربر Online
1151 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:10 ]
  چهار مقاله که دنیا را تکان داد
 

چهار مقاله که دنیا را تکان داد

اینشتین در مدت هفت سال کار در ادارۀ ثبت اختراعات چند مقالۀ مهم منتشر کرد . تنها در سال 1905 چهار مقاله چاپ کرد که هر یک از آن ها برای مشهور ساختن او کافی بود و به تعبییر بسیاری از دانشمندان دنیا را تکان داد.

یکی از مقله ها نظریۀ نسبیت خاص را مطرح می کرد که دربارۀ اهمیت آن بحث خواهیم کرد . مقالۀ دیگر به این نتیجه گیری می رسیم که باید فرض کرد تابش در «بسته های کوچک» یا کوانتوم ها حرکت می کنند . این مقاله اثر فوتو الکتریک گسیل الکترون از فلز ها را هنگامی که در معرض برخی طول موج ها قرار می گیرند توجیه می کرد .

بیشتر به واسطۀ این مقاله بود که اینشتین جایزۀ نوبل فیزیک سال 1921 را دریافت نمود . مقالۀ چهارم به این نتیجه گیری می انجامید که ماده و انرژی با هم ارز هستند . گرچه کار های اینشتین برای او شهرت جهانی به ارمغان آورد ، اما تا سال 1911 نتوانست شغل دانشگاهی پیدا کند . در همین حال ، در سال 1907 ، مقاله ای را منتشر کرد که با استفاده از فرضیه های کوانتوم پدیده های گرمایی در دما های بسیار کم را توضیح می داد و در سال 1916 ، مقاله ای را منتشر کرد که به نظریۀ نسبیت عام انجامید . در سال 1913 ، اینشتین شغلی پژوهشی را در انجمن قیصر ویلهلم در برلین همراه با مقام استادی در دانشگاه برلین به دست آورد . او در سال هایی که در برلین کار می کرد چند مقالۀ مهم دیگر چاپ کرد .

  امتیاز: 0.00