منو
 کاربر Online
816 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:03 ]
  نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی
 

نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی

اینشتین در نظریۀ کوانتومی ، که ماکس پلانک ابتدا در سال 1900 مطرح کرده بود ، نیز نقش بنیادی داشت . نظریۀ کوانتومی ، که شالودۀ تمام فیزیک جدید است ، فرض می کند اگر چه تابش ویژگی موج گونه دارد ، اما جذب و گسیل آن را باید در « بسته ها » یا کوانتوم های انرژی در نظر گرفت . اینشتین نشان داد که این برداشت پدیده های فیزیکی گیج کنندۀ متفاوتی را توضیح می دهد ، و بدین وسیله باعث شد که این نظریه مقبولیت عام پیدا کند .

از جمله دیگر کارهای علمی اینشتین توسعه مفهوم فرایندی بود که به گسیل بر انگیختۀ تابش معروف است . این فرایند اکنون در ابزارهایی که به لیزر معروف است به کار می رود .

  امتیاز: 0.00