منو
 صفحه های تصادفی
امام رضا علیه السلام در اهواز
تکتونیک ایران
گزاره‌های ساده
فرهنگ استان خراسان
پوزیترون
ستارگان سنبله
آموکسی سیلین کلاوولانات
امام علی علیه السلام و درس توحید به یهودیان
دین و کارکردهای آن از دیدگاه امیل دورکیم
سازمان صنعتی هواپیماسازی چنگدو
 کاربر Online
897 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [07:56 ]
  مفهموم فیزیکی آنتروپی
 

مفهموم فیزیکی آنتروپی

آنتروپی را می توان به صورت مقدار بی نظمی در طول یک واکنش شیمیایی یا فیزیکی ، یا مقداری بی نظمی موجود در دستگاه تعریف کرد .

شاخه ای از علم که به آنتروپی و تغییرات آن می پردازد . ترمودینامیک نامیده می شود . ترمودینامیک در درجه اول به رابطه های میان انرژی گرمایی و کار می پردازد . سه قانون بنیادیی مبنای مطالعه این رشته را تشکیل می دهد .

1-انرژی را می توان از صورتی به صورت دیگری تبدیل کرد . ولی هرگز نمی توان آن را خلق یا نابود کرد .
2- رویدادهای طبیعی در جهتی قابل پیش بینی بسوی حالت تراز مندی یا تعادل حرکت می کنند .
3- در یک جامد کاملاً بلورین در دمای صفر مطلق ، آنتروپی یا بی نظمی صفر است .

در بحث آنتروپی در درجه اول به قانون دوم و سوم علاقه مندیم . آنتروپی کمیتی مجرد یا نظری است . از آن در پیش بینی جهت رویداد های طبیعی و تعیین امکان پذیر بودن یک فرایند شیمیایی یا فیزیکی استفاده می کنند . اگر معلوم شود فرایندی نا ممکن است ، داد ه های اضافی ممکن است به دانشمندان بگویند چه می توان کرد تا فرایند ممکن گردد . مثلاً آیا می توان گرافیت را در دمای C˚ 25 و فشار یک اتمسفر ، یا تقریبا ً یک کیلو گرم بر سانتی متر مربع به الماس تبدیل کرد ؟ ترکیب داده های مربوط به آنتروپی و سایر داده ها ، نشان می دهد که نمی توان در این شرایط از گرافیت ، الماس ساخت . با این همه ، محاسبه های بیشتر نشان می دهد که این تبدیل به لحاظ نظری در صورتی امکان پذیر است که فشار به 15000 اتمسفر افزایش یابد .

  امتیاز: 0.00