منو
 کاربر Online
805 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [07:54 ]
  محصور سازی کوارک
 

محصور سازی کوارک

اکنون نظریه های مختلف بسیاری دربارۀ، کوارک هایی وجود دارد که در داخل ذرات بنیادی محصورند و هرگز نمی توان آن ها را به طور مجزا مشاهده کرد . بنابراین ، به نقطه ای رسیده ایم که اگر هم هرگز کوارکی را در آزمایشگاه نبینیم ، باز هم می توانیم از مدل آن استفاده کنیم .

تصویر

اگر نا توانی در یافتن کوارک مشکل تجربی اصلی این مدل باشد ، مشکی عمدۀ نظری آن تا اندازه ای جدی تر است . معلوم شده است ذراتی وجود دارند که توصیف آن ها بر حسب کوارک ها یکی از قانون های بنیادی مکانیک کوانتومی را نقص می کند . مثلاً ، یکی از ذرات بنیادی به نام دلتا ، ظاهراً از سه کوارک تشکیل شده است که هر سه در یک جهت می چرخند . با توجه به اصل پائولی ( به نام ولفگانگ فیزیکدان سویسی) سه ذرۀ یکسان مانند کوارک ها صرفاً نمی توانند به این ترتیب قرار گیرند .

اساس این اصل بدین صورت است که وقتی ذره ای وجود دارد و در جهت خاصی می چرخد ، همۀ فضایی را که به این نوع ذرات اختصاص یافته است اشغال می کند . هیچ ذرۀ دیگری را نمی توان در این فضا قرار داد ، مگر این که در جهت مخالف ذرۀ اول بچرخد یا به گونه ای با این ذره تفاوت داشته باشد . در مورد ذرۀ دلتا، به نظر میرسد که این قاعده نقض شده باشد زیرا هر سه ذره یکسان هستند .

  امتیاز: 0.00