منو
 کاربر Online
1569 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [09:42 ]
  قطع شدن مدار با بار اضافی
 

قطع شدن مدار با بار اضافی

وقتی سیمی در مدار پاره می شود یا اتصالی معیوب است ، احتمالاً الکتریسیته نشت می کند . چون جریان الکتریکی گرما تولید می کند ، این نشت می تواند بسیار خطر ناک باشد و باعث آتش سوزی شود . این نوع گسستگی را اتصال کوتاه می نامند .

وقتی هم که مدار ها دارای بار اضافی شوند گرمای زیادی تولید می شود و احتمال آتش سوزی به وجود می آید . برای اجتناب از بار اضافی ، وسیله ای به نام فیوز به طور سری در مدار قرار می گیرد ، این فیوز در جایی قرار دارد که معمولاً جعبۀ فیوز نامیده می شود و فیوز سایر مدار ها نیز در آن قرار دارد . فیوز معمولاً قطعه سیمی در پوشش چینی است که به داخل جعبۀ فیوز پیچ می شود . فیوز مقاومت زیادی را در برابر جریان الکتریکی به وجود می آورد و در دمای نسبتاً کم ذوب می شود .

وقتی مدار دارای بار اضافی شود ، و این معمولاً وقتی رخ می دهد که از تعدادی وسیله همزمان استفاده کنیم ، گرمای موجود در رسانا فیوز را ذوب می کند ، مدار قطع و جریان الکتریکی متوقف می شود می شود . در این صورت می گویند فیوز پریده است .

در تعداد فزاینده ای از ساختمان ها قطع کنند ه های مدار جای فیوز ها را می گیرند . قطع کنندۀ مدار کلیدی است که وقتی جریان بسیار زیاد از سیم ها بگذرد ، به طور خود کار باز می شود ( قطع می شود ) . جریان از سیم پیچی می گذرد که دور هستۀ آهنی متحرکی پیچیده شده است . اگر جریان زیادی وجود نداشته باشد ، شدت میدان مغناطیسی اطراف پیچه کمتر از آن است که بتواند هسته را تکان دهد . ولی وقتی جریان بسیار شدید می شود ، هسته حرکت می کند و مدار قطع می شود .
بالا و پایین رفتن جریان

  امتیاز: 0.00