منو
 صفحه های تصادفی
دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی
بانگ الهی
تشکیل ارتش نیرومند و نا آگاه معاویه
آخرین کتابی که خوانده ام
دوران مزوزوئیک
شتاب دهنده خطی
ماه و ذرات بنیادی
تفاوت پیامبران با مصلحان اجتماعی و نوابغ
اثر فاراده
تمدن موچه-مراحل تحولی
 کاربر Online
1082 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [09:40 ]
  وات سنج
 

وات سنج

وات سنج ، همان طور که از نامش بر می آید ، وسیله ای است که توان یک مدار را بر حسب وات اندازه می گیرد . مقدار توان الکتریکی مصرفی در خانه ها بر حسب وات – ساعت اندازه گیری می شود . وات ساعت سنج نوع خاصی از موتور با یک آمپرمتر ، یا قسمت متحرک متشکل از پیچه های دوٌار است . آمپر متر با سرعتی متناسب با مقدار الکتریسیته ای که از آن می گذرد می چرخد . مقدار الکتریسیتۀ مصرفی را صفحۀ دستگاه نشان می دهد . مقداری که دستگاه در شروع و پایان هر ماه نشان می دهد ، مقدار الکتریسیتۀ مصرفی در این دوره را مشخص می کند . این مقدار بر حسب کیلو وات – ساعت است . یک کیلو وات – ساعت برابر 1000 وات ساعت است. هر وات – ساعت مقداری انرژی الکتریکی است که در یک ساعت با آهنگ ثابت یک وات مصرف می شود.

  امتیاز: 0.00