منو
 کاربر Online
1688 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [09:38 ]
  تفاوت گالوانومتر و آمپرسنج
 

تفاوت گالوانومتر و آمپرسنج

گالوانومتر وسیله ای برای اندازه گیری مقدار های کم جریان الکتریسیته است . در گالوانومتر جریان الکتریکی که باید اندازه گیری شود از یک پیچۀ کوچک سیمی می گذرد . همان طور که دیدیم ، عبور جریان الکتریکی از رسانا میدان مغناطیسی مربوط به خود را به وجود می آورد .

اگر جریان کوچک باشد ، میدان مغناطیسی چندان قوی نیست . اگر جریان بزرگ تر باشد ، میدان مغناطیسی قوی تر می شود .
آمپر متر گالوانومتری است که برای اندازه گیری جریان های بزرگ تر به کار می رود . عقربۀ آمپر متر جریان را بر حسب آمپر اندازه می گیرد . چون عبور جریان شدید از پیچه ممکن است به دستگاه آسیب برساند ، بخش اعظم جریان ، - بخش معمولی از آن – از سیمی به نام شانت می گذرد و به این ترتیب پیچه را دور می زند . در صد کوچکی از جریان را ، که مستقیماً از پیچه های آمپر متر می گذرد ، می توان به کمک عقربه اندازه گرفت . چون می دانیم که این بخش معینی از کل جریان است ، به راحتی می توان جریان کل را به دست آورید . بعضی آمپر متر ها چند شانت با مقاومت های مختلف دارند ، که اندازه گیری جریان های متفاوت را امکان پذیر می سازد .

بعضی از انواع آمپر متر ، به جای اثر مغناطیسی جریان ، گرمای حاصل از عبور الکترون ها را اندازه می گیرند . در انواع دیگر ، از اثر های شیمیایی جریان الکتریکی بهره می گیرند ، اگر چه این نوع چندان متداول نیست .

  امتیاز: 0.00