منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:رضا رادمان
طوایف قزلباش در عهد شاه عباس بزرگ
رشته جنگلداری
خدنگ زمان
زیتون «داروئی»
نرخ بازده
ثابت حاصلضرب انحلالی
شیوه زندگی امام رضا علیه السلام
توفان باد
مولفه‌های میدان مغناطیسی زمین
 کاربر Online
386 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [10:38 ]
  تفاوت گالوانومتر و آمپرسنج
 

تفاوت گالوانومتر و آمپرسنج

گالوانومتر وسیله ای برای اندازه گیری مقدار های کم جریان الکتریسیته است . در گالوانومتر جریان الکتریکی که باید اندازه گیری شود از یک پیچۀ کوچک سیمی می گذرد . همان طور که دیدیم ، عبور جریان الکتریکی از رسانا میدان مغناطیسی مربوط به خود را به وجود می آورد .

اگر جریان کوچک باشد ، میدان مغناطیسی چندان قوی نیست . اگر جریان بزرگ تر باشد ، میدان مغناطیسی قوی تر می شود .
آمپر متر گالوانومتری است که برای اندازه گیری جریان های بزرگ تر به کار می رود . عقربۀ آمپر متر جریان را بر حسب آمپر اندازه می گیرد . چون عبور جریان شدید از پیچه ممکن است به دستگاه آسیب برساند ، بخش اعظم جریان ، - بخش معمولی از آن – از سیمی به نام شانت می گذرد و به این ترتیب پیچه را دور می زند . در صد کوچکی از جریان را ، که مستقیماً از پیچه های آمپر متر می گذرد ، می توان به کمک عقربه اندازه گرفت . چون می دانیم که این بخش معینی از کل جریان است ، به راحتی می توان جریان کل را به دست آورید . بعضی آمپر متر ها چند شانت با مقاومت های مختلف دارند ، که اندازه گیری جریان های متفاوت را امکان پذیر می سازد .

بعضی از انواع آمپر متر ، به جای اثر مغناطیسی جریان ، گرمای حاصل از عبور الکترون ها را اندازه می گیرند . در انواع دیگر ، از اثر های شیمیایی جریان الکتریکی بهره می گیرند ، اگر چه این نوع چندان متداول نیست .

  امتیاز: 0.00