منو
 کاربر Online
1361 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [09:36 ]
  توان لازم برای مدار های الکتریکی
 

توان لازم برای مدار های الکتریکی

گاهی بهتر است به جای آرمیچر میدان های مغناطیسی را به حرکت در آوریم ، اما نتیجه یکسان است . البته باید منبعی را برای تأ مین توان لازم برای چرخاندن آرمیچر یا آهنربا داشته باشیم . این منبع می تواند یک ماشین بخار یا موتور بنزینی باشد . می تواند انرژی آب جاری باشد ، یا بادی که پره های آسیای بادی را می چرخاند . یا می تواند انرژی هسته ای باشد .

از جریان متناوب به صورت گسترده برای گرمایش ، روشنایی و همین طور در دستگاه های رادیو ، رایانه ، تلویزیون ، موتور ها و تعداد زیادی از وسیله های الکتریکی مانند نان برشته کن ، ساعت ، اتو ، و ماشین های لباس شویی استفاده می شود . برای انتقال جریان الکتریکی به فاصله های دور ، جریان متناوب را ترجیح می دهند .

در مولد جریان مستقیم ، به جای دو حلقه لغزان مورد استفاده در مولد جریان متناوب ، یک جابه جا گر به کار می رود . جا به جا گر از حلقه ای تشکیل شده است که به دو نیمۀ عایق بندی شده ، به نام قطعه ، شکافته شده است . این قطعه ها با آرمیچر حرکت می کنند . یکی از جارو ها روی یک قطعه قرار دارد و جاروی دیگر روی قطعۀ دیگر . با دوران آرمیچر ، جریان متناوب درسیم پیچه القا می شود . جارو ها طوری قرار گرفته اند که با معکوس شدن جریان الکتریکی در پیچه از یک قطعۀ حلقه به قطعۀ دیگر منتقل می شوند . در نتیجه ، جریان در مدار خارجی همواره در یک جهت حرکت می کند .

جریان مستقیم را می توان برای روشنایی ، گرمایش ، کار انداختن موتور ها و دستگاه های الکتریکی ، و به طور کلی بیشتر اهدافی به کار برد که در آن از جریان متناوب استفاده می کنیم . اما در آبکاری و شارژ کردن باتری های انبارشی فقط باید از جریان مستقیم استفاده کرد . با این همه ، می توانیمجریان متناوب را به کمک وسیله ای به نام یکسو ساز به جریان مستقیم تبدیل کنیم .

  امتیاز: 0.00