منو
 کاربر Online
938 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [09:35 ]
  مولد های الکتریکی
 

مولد های الکتریکی

مشکل بتوان در مورد اهمیت مولد های الکتریکی در تمدن جدید مبالغه کرد . اگر این ماشین ها در نیروگاه های ما وجود نداشتند ، صنعت عملاً متوقف می شد . روشنایی از خانه های ما رخت بر می بست . قطار های زیر زمینی از حرکت باز می ایستاد . نمی توانستیم از نان برشته کن ، اتو، ماشین لباس شویی ، یخچال و اجاق ماکروویو استفاده کنیم . رادیو تلویزیون سینما و رایانه وجود نداشت . پزشکان دیگر نمی توانستند از ابزار های تشخیص جدید استفاده کنند .

مولد های الکتریکی بر مبنای خاصیتی شناخته شده اند که به الکترومغناطیس معروف است . اولین بار هانس کریستیان اورستد فیزیکدان دانمارکی ، رابطۀ میان الکتریسیته و مغناطیس را کشف کرد . اورستد طی یکی از آزمایش های خود دریافت که عقربۀ قطب نمایی که اتفاقاً در نزدیکی سیم حامل جریان قرار داشت ، از شمال منحرف شده است . او نتیجه گرفت که جریان الکتریکی همان تأثیر را بر عقربۀ قطب نما دارد که آهنربا . به عبارت دیگر ، جریان میدان الکترومغناطیسی به وجود می آورد .

مایکل فاراده به کار اورستد علاقه مند شد . او استدلال کرد که اگر الکتریسیته بتواند اثر مغناطیسی تولید کند ، آهنربا نیز باید بتواند اثر الکتریکی به وجود آورد . او ثابت کرد که در واقع چنین است و مبنای گسترش مولد های الکتریکی جدید را به وجود آورد .

اکنون می دانیم که اگر رسانایی چون سیم را ، که جریانی از آن نمی گذرد ، بین قطب های آهنربایی قوی قرار دهیم ، جریانی الکتریکی در رسانا القا می شود . این رسانا باید بخشی از یک مدار بسته باشد . سیم را باید طوری حرکت داد که خط های نیروی مغناطیسی را قطع کند . وقتی سیم بین قطب های آهنربا به طرف بالا به حرکت در آید ، الکترون هایی که جریان الکتریکی را تشکیل می دهند در یک جهت حرکت می کنند . وقتی سیم به طرف پایین به حرکت در آید ، الکترون ها در جهت دیگر حرکت می کنند . جریانی را که در رسانا ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر حرکت می کند ، جریان متناوب می نامند . این جریان با جریان مستقیم ، که فقط در یک جهت حرکت می کند و از پیل های خشک و باتری های انبارشی به دست می آید ، تفاوت دارد .

بعضی مولد های الکتریکی ، جریان متناوب تولید می کنند و مولد های دیگر جریان مستقیم .در مولدی که جریان متناوب تولید می کند ، حداقل یک آهنربا ( گاهی بیشتر ) و آرمیچر – سیم رسانایی که دور هستۀ آهنی پیچیده شده است – وجود دارد. آرمیچر طوری سوار می شود که بتواند بین قطب های آهنربا آزادانه بچرخد . دو سر پیچۀ آرمیچر به حلقه های لغزان – حلقه های فلزی که با آرمیچر حرکت می کنند – متصل شده است . دو جاروی فلزی یا کربنی طوری قرار گرفته اند که مرتب به حلقه های لغزان ساییده می شوند . جارو ها به مدار الکتریکی متصل هستند که الکتریسیته تولید شده در مولد در آن جریان دارد .

برای تولید الکتریسیته ، آرمیچر و مولد دائماً بین میدان های مغناطیسی می چرخند . در این عمل ، سیم پیچ های آن خط های نیروی مغناطیسی آهنربا را قطع می کنند و جریان تولید می شود . چون سیم موجود در پیچه ها بین قطب های آهنربا ، ابتدا به طرف پایین و سپس به طرف بالا به حرکت در می آید ، جریان متناوبی بر قرار می شود . جریان ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر حرکت می کند .

  امتیاز: 0.00