منو
 کاربر Online
472 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  دوشنبه 10 آبان 1389 [07:50 ]
  همانندسازی ویروس‌ها
 

بسیاری از ویروس‌ها پیش از آغاز همانندسازی، کپسیدها و دیگر پوشش‌های بیرونی خود را از دست می‌دهند. در برخی مانند فاژ تی‌فور (T4) کپسید بیرون از سلول میزبان می‌افتد و در برخی دیگر، درون سلول میزبان از ماده‌ی ژنتیکی جدا می‌شود. در برخی دیگر، کپسید را آنزیم‌ها سلول میزبان گوارش می‌دهند. به هر روی، در برخی ویروس‌ها برخی از پروتیین‌های ویروس باید به درون سلول میزبان راه یابند و به ماده‌ی ژنتیک ویروس پیوند داشته باشند. این پروتیین‌ها آنزیم‌هایی مانند پلیمرازها هستند که همانندسازی ماده‌ی ژنتیک ویروس را انجام می‌دهند.

هنگامی‌که ماده‌ی ژنتیکی ویروس از پوشش پروتیینی جدا شد، یکی از دو رویداد زیر رخ می‌دهد:
1. ویروس با در اختیار گرفتن ماشین ژنتیکی سلول خودش را همانندسازی می‌کند.
نخست ماده‌ی ژنتیکی ویروس سلول میزبان را به ساختن آنزیم‌های ویروسی وادار می‌کند. سپس، ماده‌ی ژنتیکی و پروتیین‌های ساختمانی ویروس به مقدار مناسب ساخته می‌شوند. سرانجام، ماده‌ی ژنتیکی و پروتیین‌های ویروسی به صورت ذره‌های ویروسی گرد هم می‌آیند.
هنگامی‌که فرایند همانندسازی یک باکتریوفاژ به پایان رسید و هزاران ذره‌ی ویروسی ساخته شد، سلول میزبان را از هم می‌پاشند و آزاد می‌شوند. اما در همه‌ی ویروس‌ها آلودگی با پاره‌شدن سلول میزبان همراه نیست. در بسیاری از ویروس‌های جانوری ذره‌های ویروسی جدید با جوانه‌زنی از غشای سلول آزاد می‌شوند. ویروس‌های گیاهی از راه پلاسمودسم‌ها (ریزراه‌های میان دو سلول کنار هم) جابه‌جا می‌شوند و سرانجام زا راه آوندها به دیگر بخش‌های گیاه می‌رسند.

2. ویروس ممکن است بخشی از ماده‌ی ژنتیکی سلول میزبان شود.
برخی از باکتریوفاژ‌ها بخش‌هایی از ماده‌ی ژنتیک باکتری‌ها را در خود دارند. بنابراین ممکن است با روی هم افتادن ماده‌ی ژنتیکی ویروس و باکتری، ویروس خودش را در ماده‌ی ژنتیکی باکتری جای دهد و چندی به همین صورت بماند. در این حالت باعث پارگی سلول میزبان نمی شود و از این رو باکتریوفاژ معتدل یا پروفاژ نامیده می شود. شمار اندکی از ویروس‌های جانوری به این شیوه رفتار می کنند و در میان ویروس‌های گیاهی چنین ویروس‌هایی شناخته نشده است.

  امتیاز: 0.00