منو
 کاربر Online
814 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 10 مهر 1389 [07:00 ]
  نظر آلفرد فن گوتشمید درباره پارتیان
 

پارتی‌ها به مرور زمان در پارت، جامه شبانی بومی خود را تبدیل به لباس مادی کردند، اما سلاح‌های آن‌ها تغییر نکرد. زره‌های پولک‌داری که مرد سپاهی و اسب او را می‌پوشاندند موسس سلسله و بعدها مهرداد دوم با چنین زرهی در حالی که شنلی کوتاه به روی آن افکنده، روی سکه‌ها ظاهر می‌شود. کلاه خود مخروطی شکل با برگه‌هایی که از طرفین برای محافظت گوش و گلو فر افتاده بر سر شاه دیده می‌شود. برای اولین بار مهرداد اول این پوشش را به جامه پادشاهان بزرگ ایرانی تبدیل کرد. فاتحان پارت هم چنان قومی سوار کار و دلیر باقی ماندند. پیاده راه رفتن دون شان آزادگان به شمار می‌رفت. تیر و کمان سلاح ملی بود. پارتی‌ها د رآداب و رسوم بعضی از خصایص شبانی را حفظ کردند و تماس خود را با اقوام بدوی و چادرنشین مرزی مانند سکاها ادامه دادند. در اقوام پارت دو گروه در مقابل هم بودند و معدودی از آزاد بر جمع کثیری از بندگان حکومت می کردند. آزاد کردن بردگان ممنوع و درست تر بگوییم غیر ممکن بود. زیرا تفاوت موجود بین مشاغل، مبتنی بر تمایز بود که بین حسب و نسب اشخاص وجود داشت. در جنگ هایی که با رومیان انجام می شد بیشتر بردگان شرکت می‌کردند چنان که د رجنگ سورنا با کراسوس تعداد آزادگان بسیار کم بودند و بیشتر بردگان کشته شدند و د رجنگ پارت ها با آنتوان سردار رومی فقط چهار صد نفر آزاده بودند و اکثر رزمندگان بردگان بودند که بیشتر آن‌ها کشته شدند.
منبع: تاریخ ایران و ممالک هم جوار آن نوشته آلفرد فن گوتشمید ترجمه کیکاووس جهانداری.

  امتیاز: 0.00