منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [12:58 ]
  تکنیک رویکردهای استدلالی
 

این تکنیک کاری از میسون mason و میتروف mitroff در سال 1981 است که با به کارگیری تعارض یا تضاد خلاق می‌خواهد فرضیاتی برای ابداع و خلق برداشت کرده و استنباط‌های جدید و نو ارائه کند. در واقع با بحث و مجادله، تلاش می‌شود که بین افراد، تعارض ایجاد شود و از طریق این مجادلات، رهیافت‌هایی به دست آید. بنابراین، یک فرد، در این حالت، نقش یک شخص منفی‌باف را دارد تا موضوع را به چالش بیشتری بکشاند. یک شخص در این تکنیک از طرحی حمایت می‌کند و شخص دیگر که نقش منتقد را دارد با آن مخالفت می‌کند و مغایرت‌ها و تعارضات طرح را بیان می‌کند.
او اشتباهات طرح یا ایده را، بی‌ربطی‌هایی که در آن وجود دارد و ناسازگاری‌های طرح را بیان می‌کند‌. این‌گونه نقد و ارزشیابی ممکن است در یک فرم گزارش باشد یا به صورت یک کنفرانس رودرروی زنده که افراد گروه یا سایرین آن را ببینند. سرانجام، بعد از این مجادلات، کسانی که می‌خواهند در این زمینه تصمیم بگیرند، می‌توانند آن طرح را بپذیرند یا این که آن را اصلاح و تعدیل کنند و با ارائه‌ی پیشنهاداتی، دوباره به پرورش آن ایده و طرح کمک کنند. گروهی که پیشنهاد طرح می‌دهند باید یک نقشه یا طرح را گردآوری و تدوین کنند که به صورت یک فهرست کوتاه باشد و فرضیات کلیدی و زیربنایی نقشه را ارائه کنند. این پیشنهادات که بر روی یک مساله صورت می‌گیرد به گروه معارض و مخالف ارائه می‌شود. گروه ضد پیشنهاد باید تلاش کند تا طرح و نقشه‌ی ضد آن را پرورش دهد و همه‌ی فرضیات گروه پیشنهادی را بررسی و آن‌ها را رد کند و فرضیات قابل قبول و البته متضاد با آن را مطرح کند و ابداع نماید. در واقع گروه ضد پیشنهادی باید تفسیر تازه و نویی از اطلاعات و داده‌های قبل ارائه کند و یک طرح ابداعی متضاد با آن را اظهار کند.
یک گروه بازبینی طرح‌ها، در حکم قاضی بین این دو گروه عمل می‌کند و طرح‌های پیشنهادی و ضد آن را بررسی می‌نماید.
یک فرد راهنما یا تسهیل‌کننده‌ی گروه، سعی می‌کند که فضا و جو حاکم بین گروه‌ها را حفظ کند تا به نوعی رقابت بین آن‌ها موجب از بین رفتن فضای دوستانه و صمیمی بین گروه‌ها نشود زیرا رقابت جویی موجب تخریب اهداف گروه‌ها می‌شود. گروه بازبینی، فرضیات بیشتر و اضافه‌تری را که ممکن است ناگفته باقی مانده باشد پیگیری می‌کند که ممکن است همین فرضیات ناگفته، فرضیات اساسی و دلایل پنهانی تئوری و طرح‌ها باشند. اگر این مباحث و مجادلات به صورت کسل‌کننده‌ای درآمد، فرد راهنما یا تسهیل کننده‌ی گروه، سعی می‌کند که به مجادله‌ی بین گروه‌ها پایان دهد. در این شرایط، حالا، کل گروه‌ها با هم کار خواهند کرد و با میانجی‌گری گروه بازبینی، یک فهرست توافقی بر روی مساله و فرضیات پایه‌ای و اساسی برای خلق و تولید ایده‌ها را طرح می‌کند.
تلاش بر این است که تمام فرضیات و طرح‌ها به صورت دسته جمعی و با مشارکت گروه‌ها به دست بیایند و البته فرضیاتی که غیر قابل قبول هستند کنار گذاشته می‌شوند و اگر لازم شد، فرضیاتی با هم ترکیب می‌شوند و اگر نیاز بود، دوباره روی آن فرضیات هم کار می‌شود و تا آنجایی این کار ادامه می‌یابد که فرضیات مشترک قابل قبولی باقی بماند. برای این که جریان دسترسی به فرضیات مفید با کارایی بهتری انجام شود طبعآً فضا و جو گروه‌ها باید سالم باشد و بدین ترتیب است که فضای شوخ طبعی و اعتماد و شوق و علاقه باید در بین گروه‌ها حاکم باشد. با این نوع تدابیر است که کارایی گروه‌ها بیشتر می‌شود.

  امتیاز: 0.00