منو
 کاربر Online
1234 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  چهارشنبه 03 شهریور 1389 [14:21 ]
  شناخت باکتری‌ها
 

باکتری‌ها ساده‌ترین، کوچک‌ترین و فراوان‌ترین جانداران هستند و دست‌کم دو میلیارد سال تنها جانداران روی زمین بودند. چون باکتری‌ها تفاوت‌های بسیاری با دیگر جانداران دارند، زیست‌شناسان آن‌ها را در یک فرمانروی جداگانه به نام تک‌زیان جای داده‌اند. باکتری‌ها از نظر کنش‌ها زیستی بسیار گوناگون هستند و برخی از آن‌ها به نام سیانوباکتری‌ها، فتوسنتز می‌کنند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  یکشنبه 07 شهریور 1389 [05:45 ]
  بدون هسته‌ی سازمان‌یافته
 

باکتری‌ها هسته‌ی سازمان‌یافته‌ای که پوششی آن را دربرگرفته باشد، ندارند. آن‌ها کروموزوم‌های پیچیده‌ای مانند کروموزوم‌های یوکاریوت‌ها ندارند. آن‌ها زادآوری جنسی ندارند اما گاهی در آن‌‌ها نوترکیبی ژنتیکی رخ می‌دهد. برخلاف یوکاریوت‌ها نمی‌توانند چندسلولی باشند، گرچه برخی باکتری‌ها رشته‌ها یا توده‌هایی از سلول می‌سازند. این پدیده به جدانشدن کامل دیواره‌ی سلولی آن‌ها پس از تقسیم سلولی مربوط می‌شود یا این‌که آن‌ها درون یک کپسول لعابی غلاف‌مانند کنار یکدیگر جای گرفته‌اند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  یکشنبه 07 شهریور 1389 [05:47 ]
  غشای سلولی
 

در باکتری‌ها اندامک‌های غشادار دیده نمی‌شود اما ساختارهای دیگری دارند که نقش‌های مشابه را بازی می‌کنند. غشای سلولی باکتری‌ها اغلب چین‌خوردگی‌هایی به درون سلول دارد. این چین‌خوردگی‌ها سطحی که آنزیم‌ها به آن پیوند شده‌اند را افزایش می‌دهد و برای جداسازی برخی واکنش‌های آنزیمی از هم بسیار سودمندند.
در برخی باکتری‌ها فتوسنتزکننده رنگیزه‌های فتوسنتزی در غشاهای درونی جای دارند. در برخی دیگر، رنگیزه‌ها در مجموعه‌‌ها کروی جداگانه‌ای به نام کروماتوفور جای گرفته‌اند.
باکتری‌ها دیواره‌ی سلولی دارند اما دیواره‌ی سلولی بیش‌تر آن‌ها دارای مورامیک اسید است که در دیواره‌ی سلولی یوکاریوت‌ها یافت نمی‌شود.

  امتیاز: 0.00