منو
 کاربر Online
570 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 30 مرداد 1389 [10:41 ]
  قانون‌های بازتاب نور به طور طرح‌وار
 

قانون های بازتاب

در شکل زیر قانون‌های بازتاب نور به طور طرح‌وار نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل نیز دیده می‌شود قانون‌های بازتاب نور را می‌توان به صورت زیر نوشت:
1- زاویه تابش و زاویه بازتاب با هم برابرند .
2- پرتو تابش، پرتو بازتابیده و خط عمود بر سطح تابش در یک صفحه قرار دارند.
3- پرتو تابش و پرتو بازتابیده در نقطه تابش برگشت‌‌پذیرند. به عبارت دیگر اگر در امتداد پرتو بازتابیده بتابد،‌ در امتداد پرتو تابش،‌ بازتابیده می‌شود. به این پدیده اصل برگشت‌پذیری نوری می‌گویند.

تصویر

  امتیاز: 0.00