منو
 کاربر Online
788 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 26 مرداد 1389 [12:59 ]
  آثار تاریخی و هنری دوره اشکانی
 

از دوره پارتی آثاری به جا مانده که به شرح بعضی از آن‌ها در این مختصر اشاره می‌کنیم:
1- دو ستون بلند با سرستون به سبک یونانی که در روستای بین اراک و قم برپاست و اشکان یها بر سبک معماری سلوکی بنا کرده‌اند که بقایای یک پرستشگاه است.

2- ویرانه‌های پرستشگاه «آناهیتا» (ناهید) در روستای «کنگاور» که مربوط به دوره اول سلطنت اشکانیان می‌باشد. بعضی از نویسندگان قدیم یونان این معبد را همان معبد «آرتمیس» (arthemis) خدای شکار یونانیان که رومیان آن را «دیان» (diane) خوانده‌اند می‌پندارند. این عبادتگاه به سبک یونانی ساخته شده و با اسلوب پارتی آمیخته است .

3- ویرانه های الحضر (هاترا): الحضر شهری بود عربی نشین که رومیان به آن هاترا (hatra) می نامیدند . این شهر در بین النهرین و در ساحل راست رود دجله است . در این شهر آثار خرابه های قصر بزرگی منسوب به دوره اشکانیان دیده می شود.

4- در کوه بیستون که در نزدیکی کرمانشاهان قرار دارد «گودرز» پادشاه اشکانی به تقلید از داریوش بزرگ سنگ نوشته‌ای به خط و زبان یونانی ایجاد کرده است و تصویر خود را بر آن نقش کرده‌است. شاه بر روی اسبی نشسته و نیزه ای به دست دارد و خداوند پیروزی بر بالای سر او پرواز می کند. گودرز در این کتیبه خود را «ساتراپ ساتراپ ها» یعنی شاهنشاه خوانده است .

5- در سر پل ذهاب نقش برجسته ای از یکی از پادشاهان اشکانی وجود دارد . در این نقش ، پادشاها بر اسب سوار است و گلی را از دست رعیتی می گیرد . پادشاه لباس تنگی در بر دارد ولی شلوارش گشاد است به قسم یکه روی چکمه های او را پوشانیده است .

6- در تنگ سائولک در کوه های بختیاری نقش یک یاز شهبانوهای اشکانی در میان سه مرد دیده می شود که از ایشان دو تن نیزه در دست دارند شهبانو آرمیده و مغی به خواندن دعا مشغول است . این مجلس حکایت می‌کند از این که شاه به شکار رفته و شهبانو با نگرانی د رانتظار بازگشت اوست و مغان (روحانیون) برای تندرستی پادشاه دست به نیایش برداشته‌اند.

7- بر اثر کاوش‌هایی که در ناحیه نسای عشق آباد جمهوری ترکمنستان به وسیله خاورشناسان ترکمن و شوروی سابق انجام شده آثار بسیاری از دوره پارتی به دست آمده که از آن جمله معبد شهر نسا می‌باشد که از خشت خام بنا شده‌است.

8- نقش سنگی تنگ سروک بهبهان که دو مرد پارتی را با پوشش سنتی اشکانی نشان می دهد که اشکانیان نیز مانند هخامنشیان پیراهن بلند تا حد زانو بر تن داشته‌اند.

  امتیاز: 0.00