منو
 کاربر Online
415 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  یکشنبه 24 مرداد 1389 [09:44 ]
  تکنیک وارونه سازی و معکوس ساختن
 

در این تکنیک مساله به شکل وارونه مطرح می شود . مثل این است که به مساله از اطراف نگاه کنیم یا از درون یا از بیرون یا از آخر و در مجموع ، شرایط را نامتعارف و معکوس می سازیم و این وارونه سازی را با حالت ها و از طرق مختلف می توانیم انجام بدهیم . هیچ فرمولی برای این کار وجود ندارد به طور مثال یک موقعیت را در نظر بگیرید : یک معلم به دانش آموزانش آموزش می دهد . این موقعیت می تواند معکوس و وارونه هم بشود که دانش آموزان به معلم آموزش می دهند . این موقعیت به حالت های دیگری هم می تواند تغییر یابد – معلم به دانش آموزان خود آموزش می دهد – دانش آموزان به معلم آموزش نمی دهند .
حالا به یک مساله توجه کنیم : یک اتومبیل ران با یک دسته از گوسفندان در وسط جاده مواجه می شود و به چوپان می گوید که گوسفندان را به کنار جاده ببرد به طوری که او بتواند از بین آن ها عبور کند . چوپان نگاهی می کند و می بیند که در چنین جاده ی باریکی او نمی تواند به راحتی تمام گوسفندانش را کنار جاده ببرد و یک لحظه فکر می کند . در عوض این که او گوسفندان را کنار جاده ببرد ، آن ها را اطراف ماشین هدایت می کند تا گوسفندان د راطراف و در پشت سر ماشین پراکنده شوند و او بتواند رد شود. در یک مثال دیگر بحث تعطیلات آخر هفته و کار پیش می آید .به مرخصی رفتن یک فرد و استراحت در تعطیلات – تعطیلات را به خانه بیاورد – او بیشتر سال را استراحت کند و فقط دو هفته به سرکار برود – به تعطیلات برود در تعطیلات کار کند – فرد دیگری را به تعطیلات و مرخصی بفرستد و او برایش سوغات و یادگاریو عکس و... بیاورد و غیره یک مثال دیگر : ما چگونه می توانیم یک فروشگاه را به نحو مطلوب مدیریت کنیم و باعث ترقی آن جا شویم ؟ حالت وارونه : چگونه فروشگاه می تواند مدیریت ر بهبود ببخشد؟ فروشگاه چگونه می تواند خودش موجب ترقی رشد و بهبود خودش بشود ؟ مدیریت چگونه می تواند فروشگاه را به صورت بدی اداره کند و آنجا را او ورشکسته کند؟ فروشگاه چگونه می تواند موجب نابودی و ورشکستگی خودش بشود؟ ... به یاد داشته باشید کهد ربرخی از حالت های وارونه و معکوس ، ایده هایی خلق می شوند که ممکن است به صورت عملیاتی موجی حل مساله اصلی بشود به طور مثال در بحث وارونه سازی گفتیم که : چگونه می توانیم مدیریتی داشته باشیم تا به فروشگاه آسیب برسد؟ از طرق مختلفی می توان آن کار را انجام داد .قیمت ها را آنقدرپایین بیاوریم که شکست بخورد – کف فروشگاه را کثیف کنیم – با مشتریان رفتار بی ادبانه و گستاخانه ای داشته باشیم – فروشندگان بی ادب و حواس پرت را استخدام کنیم – دزدهای مشتری نما را تشویق کنیم
که به فروشگاه بیایند – کالاها را برچسب قیمت نزنیم – کارت اعتباری مشتریان را قبول نکنیم و اگر چیزی خریدند از آن ها بخواهیم که پول نقد بدهند – این امور بد و نامطلوب را می توان بعداً به صورت وارونه درآوریم و به نتایجی مطلوب دست پیدا کنیم . گاهی وقت ها فکر کردن منفی از فکر کردن مثبت راحت تر است و بعد از آن است که از تکنیک وارونه سازی استفاده می کنیم و به نتیجه می رسیم . در یک مثال دیگر می بینیم که :من برای این که روابط ام را با کارفرما یا معلم یا ... بهتر کنم چه کاری می توانم انجام دهم ؟
حالت وارونه : من چه کاری می توانم انجام دهم که بدترین نوع رابطه را داشته باشم ؟ .. کج خلق باشم ... توهین و بی احترامی کنم . ..وانمود کنم که حرف هایش را نشنیده ام و غیره .وارونه سازی مثبت : باید خلق خودم را کنترل کنم ... باید احوال پرسی کنم ... باید نگران باشم و خواهان رابطه باشم و... در یک مثال دیگر ، یک فروشگاه زنجیره ای در رقابت دچار آسیب شده است . بعضی از ایده های وارونه می توانند شامل این موارد باشند:

- فروشگاه چگونه می تواند به رقابت آسیب بزند؟

- رقابت چگونه می تواند به فروشگاه آسیب برساند ؟

- رقابت چگونه می تواند به خودش آسیب بزند؟

- فروشگاه چگونه می تواند به خودش کمک کند؟

در مورد گزینه ی دوم که می گوید رقابت چگونه می تواند به فروشگاه کمک کند را انتخاب می کنیم و افرادی را استخدام می کنیم و آن ها را به فروشگاه هایی که با آن ها رقابت داریم می فرستیم که هر هفته به آنجا ها بروند و وضع آنجا را ببینند و فروش آنها، کیفیت خوب و سایر موارد آن مکان ها را وموارد سودمند و مفید آن ها را به کار می بندیم . طبعاً این افکار و روش ها و ایده های آن مکان های موفق مورد مقایسه قرار می گیرند و در آنجاست که به این نتیجه می رسیم که : رقابت به فروشگاه کمک کرد به هر حال ارزش تکنیک وارونه سازی این است که به ما کمک می کند تا اطلاعات را دوباره سازمان دهی کنیم . اکنون خودتان تلاش کنید و یکی از موقعیت های ذیل را انتخاب کنید و دست کم 5 پاسخ معکوس برای آن بنویسید :

1- ماموران شهرداری خیابان ها را تمیز می کنند

2- کارگران علیه شرکت خود اعتصاب می کنند

3- کارمند فروش به مشتری کمک می کند

4- یک دانش آموز چگونه م یتواند توانایی خود را برای نوشتن بهبود ببخشد

5- جامعه چگونه می تواند مشکل اعتیاد را حل کند؟

  امتیاز: 0.00