منو
 صفحه های تصادفی
رابطه مذهب و سیاست در طریقت صفوی
مراسم ازدواج
. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت
ابو جعفر خلف بن لیث
کربن
ضریب زاویه
Astatine
دندانپزشکی در ایران
influenza
شکلات
 کاربر Online
249 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 19 مرداد 1389 [10:32 ]
  ورود دنباله دار به درون خورشید: استریو ( فضایی)، تصویربرداری فضا پیمای سوهو از برخورد
 

فیزیکدانان خورشیدی دانشگاه کالیفرنیا، برای اولین بار از برخورد دنباله دار با خورشید عکسبرداری کردند.
مشاهدات هیدروژنی – آلفا کناره خورشید با استفاده از ابزار کورونادو در رصدخانه خورشیدی Mauna Loa چیزی را که آن را دنباله داری می دانند و به خورشید نزدیک می شود را نشان میدهد.
منبع: Science Daily


تصویر

  امتیاز: 0.00