منو
 کاربر Online
390 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 13 مرداد 1389 [12:28 ]
  تکنیک تجزیه و تحلیل شکلی
 

این تکنیک به تحلیل نسبت ها و تولید سهم ها با بخش های آن و احتمالات جدید آن مرتبط است و به این ترتیب ما 3 کار انجام می دهیم .
الف- فهرستی تهیه می کنیم که به نسبت ها و سهم های مساله یا موضوع یا موقعیت به صورتی که می خواهیم ، مشخص و مقرر کنیم .
ب- زیر هر نسبت یا هر سهم ، تمام جنبه ها و موارد انتخاب هایی که می توانیم
د رمورد آن فکر کنیم و در نظر آوریم را می نویسیم .
ج- از هر ستون به طور تصادفی یک مورد انتخاب می کنیم و انتخاب ها را با احتمالات یک ایده یا طرح جدید ترکیب می کنیم .
مساله مورد نظر : ما می خواهیم که متن یک کتاب را بهتر کنیم و آن را اصلاح کنیم . اکنون باید ببینیم که نسبت ها در یک موضوعی مانند کتاب چه هستند؟

تصویر


اکنون خودتان برای حل تمرین تلاش کنید و بکوشید که فهرستی را تهیه کنید که حداقل سهم یا نسبت را بنویسید و 6 جنبه یا مورد را برای هر کدام بنویسید و یک مجموعه ای را بدست آورید که اجرایی و عملیاتی باشد و بتوان آن را به طور مفید و سودمندی به کار گرفت :
- یک اتوبوس را تغییر دهید و آن را بهبود ببخشید – یک تلفن را بهبود بخشی کنید-
- یک کفش – قواعد بازی د رمسابقات بسکتبال یا فوتبال – برطرف کردن مشکل سرعت پایین دوچرخه ه.

  امتیاز: 0.00