منو
 کاربر Online
1220 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 09 مرداد 1389 [07:14 ]
  قیام اشک بر ضد سلوکیان
 

استرابن درباره علت قیام ارشک (اشک) مطالبی نوشته که مرحوم پیرنیا به طور مختصر آن را به شرح زیر در جلد سوم کتاب ایران باستان آورده‌است. ارشک و تیرداد، پسران «فری پاپت» بودند. این دو برادر از باختر (باکتریا) به پارت نزد «فرک لس» (FHERECLES) والی سلوکی آمدند، چون تیرداد صباحت منظر داشت و والی سلوکی موافق عادت زشت یونانی‌های آن زمان خواست که تمتعی از جمال او برگیرد، این رفتار بر ارشک بسیار گران آمد و «فرک لس» را که میزبانش بود شبانه به معاونت تیرداد و پنج نفر از خدمه اش کشت و پس از آن قیام بر ضد سلوکی ها آغاز شد . روایت استرابن درباره قیام پارتیان جنبه ای دیگر نیز دارد . او نوشته است که اشک در وادی اترک می زیست و بعد از این شنید که «دیودوت» در باختر اعلان استقلال کرده و سکه به اسم خود زده است و به عبارتی از دولت سلوکی جدا شده ، او هم به پارت آمده بر سلوکی‌ها قیام کرد (روایت استرابن) ص 2142 جلد سوم تاریخ ایران باستان نوشته مشیرالدوله .

  امتیاز: 0.00