منو
 کاربر Online
298 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  یکشنبه 27 تیر 1389 [06:50 ]
  تکنیک فیلامان یا رشته
 

the filament technique

در این تکنیک ابتدا به صورتی خلاق تمرکز می کنیم و سپس هنگام طراحی برای چیزی که برای عملی ساختن آن تمرکز خلاق است، بعضی از نیازهای معمول کاررا یادداشت می کنیم و هر یک از نیازها را جداگانه در نظر می گیریم و محتوای عملی موضوع تمرکز را تادیده می گیریم . ما از این خواست یا نیاز خود ، آن فیلامان هایی را پرورش و گسترش می دهیم که نشان دهنده ی راه هایی برای برطرف کردن آن خواست یا نیاز باشند و بعد از آن فیلامان های موازی با هم را به دقت انتخاب می کنیم که در راستای هر سر نخ باشند . سپس سعی می کنیم همین ها را مثل ایده ی نو و تازه ای ، در کنار هم قرار دهیم و البته هر یک از این موارد ، ممکن است آگاهانه باشند مثلاً در تبلیغات ، می دانیم که تبلیغات باید قابل رویت باشد ، جالب توجه باشد و... که در ذیل به این شرح هستند .

قابل رویت :بزرگ ، با نور درخشان ، جایی که بلند باشد و جلب توجه کند...

جالب توجه : صدا، فریاد ، غیر منتظره باشد...

خوش منظر: احساس دلپذیر بدهد ، تداعی کننده و یادآور آن جنس یا چیز باشد و..

منافع : دارای ارزش باشد ، پاداش دهد...

معتبر : باورکردنی باشد . تبلیغات باید تایید شدنی و مجاز باشند....

یا در مورد بند کفش :
نیرومند: با دوام باشد، لاستیکی باشد ، سرامیکی ، آسفالت ، شیشه
قابل تنظیم : تداوم ، سوراخ، قابل انعطاف ، فنر ...
سفت و محکم : قلاب ، گره ، پیچ ، چسب ، قفل، میخ ...
مستحکم: فولاد ، پلاستیک، فلز، طناب و زنجیر
ساده: با یک حرکت باز و بسته شدن صدا دار
جذاب : چاپ ، رنگ ، طراحی ....

از این ها ایده ی ساختن سگک فلزی لعاب داده یا سرامیکی به ذهن می رسد که در یک طرف آن قلابی دارد که درون سوراخ های روی کفش بسته می شود . این سگک را به آسانی می توانیم متناسب با لباس هایی که می پوشیم ، تغییر دهیم . در این جا واژه هایی کلیدی که به کار رفته است احتمالاً سرامیک ، قلاب و پلاستیک و طراحی است . تکنیک فیلامانن ها برای هر نیازی ، لایه ای از استراتل را می سازند و حساسیت دهی را بر م یانگیزند . این تکنیک را می توان به دو صورت ذیل به کار برد .

الف : ظهور ایده هایی که هنگام نگریستن در فیلامان ها شکل می گیرند و امکان بروز می یابند .

ب- ایده های اجباری که زمانی شکل می گیرند که شما برخی موارد را با هم ترکیب می کنید و بعد م یکوشید تا ایده ی را از بین آن ها به دست آورید.

  امتیاز: 0.00