منو
 کاربر Online
563 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زمین شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 513   در :  یکشنبه 16 خرداد 1389 [20:32 ]
  اقلیم گذشته با بررسى ..
 

اقلیم گذشته با بررسى قندیل هاى آهکى در غارها مشخص مى شود

اقلیم آب و هوایى گذشته با بررسى قندیل هاى آهکى داخل غارها مشخص مى شود. بارانى که بر روى رسوبات آهکى مى ریزد، موجب حل شدن آهک ها و جمع شدن آنها در مکان دیگرى مى شود. دراین حالت ستون هاى آهکى استالاکتیت‌ها (Stalactites) و چکیده‌هاى آهکى یا استلاگمیت‌ها ایجاد مى شود.با بررسى این قندیل هاى آهکى مى توان به اقلیم گذشته و تغییراتى که در طول زمان پدید آمده پى برد.با شناختن اقلیم گذشته و اینکه چه تغییراتى در آن بوجود آمده مى توان پیش بینى کرد که در آینده، اقلیم چگونه خواهد بودبا مطالعه بر روى نهشته‌هاى غارى لایه‌اى اسپلوتم‌ها (Speleothems) و چکنده‌هاى آهکى یا استالاکتیت‌ها (Stalactites) و چکیده‌هاى آهکى یا استلاگمیت‌ها(Stalagmites) و دیگر سوابق رسوبى ثبت شده مى‌توان اطلاعات گوناگونى را در ارتباط با تغییرات اقلیم دیرینه، نوع پوشش گیاهى، تغییرات نرخ بارش، تعیین ترکیب ایزوتوپى بارش‌هاى دیرین و میزان رطوبت موجود در سیستم‌هاى جوى حاکم بر مناطق در گذشته به دست آورد

  امتیاز: 0.00