منو
 کاربر Online
733 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 14 خرداد 1389 [05:42 ]
  تئوری دینامو
 

لطفادر موردتئوری دینامو توضیح دهید؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زمین شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 513   در :  جمعه 14 خرداد 1389 [05:44 ]
  جواب
 


تئوری دینامو(Elsasser-1939)توصیف کننده ی فرایندی است که طی آن سیال رسانای هسته ی خارجی با جریانهای همرفتی،سعی در حفظ میدان مغناطیسی در طول زمان می باشد.یعنی مغناطیس زمین دائماً در حال تولید شدن است به همین دلیل به آن مغناطیس خود نگهدار نیز می گویند.
از آن جایی که دمای عمقی زمین زیاد است بنابراین صرف وجود یک آهن ربا در مرکز زمین درست نمی باشد چون درجه حرارت کوری آهن C770 است و در دماهای بالاتر از این حد خاصیت مغناطیسی ازبین می رود.بنابراین مغناطیس زمین دائمأ در حال تولید شدن است.پس مغناطیس زمین ماهیت الکترومغناطیسی را دارد.
دینام نام دیگر مولد جریان الکتریکی است و نقش آن تبدیل انرژی مکانیکی حاصل از چرخش سیم پیچ(Coil)در میدان مغناطیسی به انرژی الکتریکی است.
در یک دینام سیم پیچ ها بر روی یک محور سوار می باشند و آهن رباهای دائمی آنها را احاطه نموده اند.
با چرخش سیم پیچ در میدان مغناطیسی جریان الکتریکی تولید می شود.
حرکت سیال هسته ی خارجی به شکل جریانهای همرفتی(کنوکسیون) در نتیجه ی:
A-کنوکسیون ناشی از تخریب رادیواکتیوK و U
B-کنوکسیون ناشی از رشد هسته ی درونی
تحت فشار بالای هسته خطوط میدان اولیه وضعیت چسبنده ای با سیال آهنی هسته خواهد داشت و خطوط میدان مغناطیسی همراه با خود سیال حرکت خواهند کرد.
تحت تأثیرنیروی کوریولیس،سیال هسته ی خارجی به همراه خط میدان مغناطیسی در امتداد سطح محوری منحرف و در ادامه ی چرخش از خط میدان اصلی که در امتداد سطح مداری است جدا می شود و حلقه های مغناطیسی را که هسته ی درونی را احاطه می کنند تشکیل می دهد.
جریانهای کنوکسیونی رو به بالا با برخورد به این حلقه ها باعث کشیده شدن خطوط میدانی حلقه ای به طرف بالا می گردد.
تأثیر نیروی کوریولیس باعث پیچ خوردگی و مارپیچی شدن خطوط میدانی در حال صعود می شود.
بنابراین اطراف هسته ی درونی را خطوط میدان مارپیچی احاطه می کنند.

  امتیاز: 0.00