منو
 کاربر Online
895 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 05 خرداد 1389 [12:44 ]
  تمرکز فراگیر
 

این نوع تمرکز ، نوع بسیار مهم تمرکز خلاق است ولی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد زیرا مردم این گونه ، آموزش دیده اند که فقط در صورت وجود هدف یا منظور خاصی به تفکر بپردازند در صورتی کهما به تمرکز فراگیر نیازمندیم .با این نوع تمرکز به سادگی موضوع کلی تمرکز را که د رآن به دنبال ایده های تازه ای هستیم ، تعیین می کنیم مانند این عبارت :... من خواهان ایده های نوینی در خصوص موضوع رستوران هستم . ... من خواهان ایده های نوینی در خصوص موضوع تلفن ها هستم .. من د رپی یافتن ایده های تازه ای در خصوص موضوع انتقال سرمایه ها بین بانک ها هستم و ...
تمرکز فراگیر ، هدفی را برای فکر کردن تعیین نمی کند .تنها هدف ، عبارت از ایجاد افکار و ایده هایی در موضوعات یا حوزه ای معین به محض آن که هدفی تعیین شد، دیگر سخنی از تمرکز فراگیر در میان نخواهد بود .موضوع کلی ، ممکن است گسترده و یا خیلی محدود باشد مانند این عبارت ها:... من خواهان ایده ها و افکاری هستم که در خصوص موضوع به راه انداختن یک هتل تفریحی باشند...من خواهان ایده ها و افکاری هستم که درباره ی موضوع رنگ میزهای داخل هر اتاق هتل باشند... ما بنا به دلایلی به تمرکز فراگیر نیاز داریم .یکی این که به ما امکان می دهد تا درباره ی همه چیز به نحوی خلاق بیندیشیم و نیازی نیست که مساله یا مشکلی در کار باشد شما فقط می خواهید که در حوزه ی معینی به نحوه ی خلاق بیندیشید و همین نکته است که دامنه ی تفکر خلاق را دوچندان می کند .دوم این که تعیین یک هدف می تواند نوع فکری را که احتمالاً دارید، از قبل معلوم دارد به طور مثال عبارت : ما به ایده هایی نیاز داریم که با به کارگیری آن ها بتوانیم هزینه ی خدمات رسانی در هواپیما ها را کاهش دهیم .
یا عبارت : ما به ایده ها و طرح هایی نیاز داریم که در خصوص خدمات رسانی در هواپیما باشند را مقایسه کنید .با تفکر نوع اول ، فکر ما محدود به یافتن راه های کاهش هزینه های خدمات هواپیماست چون از قبل، ارزش چنین کاهشی را مشخص کرده ایم و این کار برای تفکر خلاق ، کاری ارزنده است . در عبارت دوم، ممکن است به ایده هایی دست یابیم که در کاهش هزینه های خدمات هواپیمایی مفید باشند اما این امکان هم هست که ایده هایی که می یابیم ارزش این خدمات را به قدری بالا ببرند که این افزایش هزینه ها، خود ارزشمند باشند و در واقع ، حتی ممکن است ایده هایی باشند که با به کار گیری آن ها، خدمات هواپیمایی ، بیشتر به مرکز فایده یا محل درآمدی تبدیل شوند تا مرکز هزینه باید مراقب بود که مسایل ، خود را د رقالب تمرکز فراگیر ، نمایان نسازند .حال سوال این است که اگر در ارتباط با تمرکز فراگیر ، هدف معینی در کار نباشد، پس چگونه می توانیم به ایده های ثمر بخشی دست یابیم ؟
ما در ارتباط با یک موضوع کلی، ایده هایی را ارائه می دهیم که به نظر می رسد در جای خود مفید باشند هم چنین ایده های ارائه شده را بررسی می کنیم تا ببینیم ارزش کدامیک از آنها در همان جهتی است که ما می خواهیم .طبعاً ایده هایی را که ارزش آن ها به سود ما نباشند را کنار می گذاریم و می کوشیم تا ببینیم که آیا ایده ی پدید آمده می تواند شکل بگیرد و یا می توانیم آن را برای هدفی معین مورد توجه قرار دهیم ؟

  امتیاز: 0.00