منو
 صفحه های تصادفی
خشم در کودکان
مجموعه فرهنگی هنری بعثت
دیاژنز
روش آموزش فیزیک در مدارس ایران
کرامات فاطمه علیهاسلام
خاطره ای از اولین شب عروسی فاطمه علیهاسلام
تیره گز
اثرات تخریبی موج انفجاری
زید فرزند امام سجاد علیه السلام
روشهای ازدیاد گیاهان
 کاربر Online
1292 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 05 خرداد 1389 [12:39 ]
  تمرکز ساده
 

تمرکز ، بخش بسیار مهمی از خلاقیت است و بیش از آن چه که انسان های خلاق تصور می کنند اهمیت دارد .اغلب تصور می شود که خلاقیت مانند ابزاری کاربردی برای حل مسایل جدی است که به نظر می رسد بدون رسیدن به یک پیشرفت علمی خلاق، قادر به حل آن ها نخواهیم بود.تمرکز بر روی موضوعی که هیچ کس دیگری زحمت این کار بر خود نداده است ، گاهی با اندک تفکری ، می تواند منجر به نتایج چشمگیری شود. مخترعانی وجود داشته و دارند که در حل مسایل بسیار دشوار موفق اند ولی مخترعان دیگری نیز هستند که موضوعاتی را انتخاب می کنند که تا آن وقت ، کسی به آن ها توجهی نکرده است و لذا با اندکی تغییر و اصلاحی ، اختراع چشمگیری را پدید می آورند .جست وجوی نکات فوق العاده و نکاتی که به آن ها توجهی نشده است ، خودش ، تکنیک خلاقه ای است. به طو رمثال شما مشغول نوشیدن یک لیوان آب هستید ، به لبه ی لیوان توجه می کنید و ممکن است از خود بپرسید آیا می شد لبه ی لیوان جور دیگری هم باشد؟ آیا می شود بنا به رعایت بهداشت ، برای لیوان لبه ای ساخت که قابل تعویض باشد؟ فرض کنید که در صف کنترل اسباب و اثاثیه ی مسافران در فرودگاه ایستاده اید .چگونه می شود مدتی را که در صف ایستاده اید صرف کسب اطلاعات یا سرگرم کردن خود کنید؟ شاید بتوان فیلم های صامتی برای تلویزیون ساخت، البته در جاهایی که سرو صدای مزاحمی در میان نباشد یا این که غذایتان در بشقاب دارد سرد می شود . در این باره چه می توان کرد؟ برای گرم نگه داشتن بشقاب غذا ، چگونه می توان از رومیزی گرم نگهدارنده ای استفاده کرد؟ این مثال ها و موارد دیگر نشان می دهد که تمرکز ساده را می توان در هر موضوعی به کار برد .شما می توانید با تغییر یا اصلاح چیزی ، کارایی آن را بهتر کنید .مخترعی ، برف پاکنی برای اتومبیل ساخت که سرعت کار آن قابل تغییر بود و وی میلیون ها برف پاک کن از این نوع را ساخت .همان طوری که درباره ی تامل خلاق گفته شد، این کار بر عهده ی شماست مثلاً گاه میل دارید در کارتان مکث کنید و گاه میل دارید که د رآن تمرکز کنید .تمرکز ساده با تمرکز خلاق یکی نیستند ولی با یکدیگر وجوه مشترکی دارند . در تامل خلاق، تمایلی به تامل کردن د رتفکر یا بحث و گفت وگو وجود دارد ، تا توجه خلاقی به موضوع داشته باشیم .تمرکز ساده ،اقدامی سنجیده و آگاهانه ای است برای انتخاب و برگزیدن نکته ی تازه ای که کانون و مرکز توجه ما باشد .چه بسا فکری که باید آن را ادامه داد، در میان نباشد .آن چه که در بین تامل سازنده و تمرکز ساده مشترک است ،میل به فکر کردن درباره ی اموری است که نیازی به فکر کردن درباره ی آن ها نیست . این موضوع که کدام یک را باید برگزید ، بر عهده ی فکر کننده است .هنگام به کارگیری تمرکز ساده می توان روش های ذیل را به کار برد:

1-این که توجه ساده ای به نکته ای کنیم که در آینده به آن توجه خواهیم کرد. تهیه ی فهرستی از نکات قابل توجه ممکن الوقوعی ، خود، بخشی از کاربرد تفکر خلاق است.

2-کوشش مقدماتی برای ابداع چند راهکار و ایده .این خود ، نوعی آزمون مقدماتی است ودر صورت پیدایش ایده های جالبی ، می توان با جدیت بیشتری ، موضوع را دنبال کرد که حدود 3 تا 4 دقیقه به طول می انجامد.

3-سخت کوشی برای ابداع ایده هایی درباره ی موضوعات مشخصی که مورد توجه قرار گرفته اند .به محض مشخص شدن موضوع مورد توجه ، می توان آن را هم چون مساله ای واقعی یا موقعیت مناسب فرضی در نظر گرفت .البته در اینجا هیچ تضمینی نیست که کوشش خلاقه ای ما، نتیجه ی با ارزشی به بار بیاورد . در واقع ، نوعی سرمایه گذاری زمانی و سخت کوشی در میان است که ممکن است هیچ نتیجه ی فوری ندهد .تمرکز ساده مانند یک تمرین ، با ارزش است حتی اگر هیچ کوششی برای پیدا کردن ایده هایی درباره ی آن موضوع مورد توجه به عمل نیاید .صرف تمرین و نفس عمل ، به خودی خود با ارزش است و می تواند به صورت عادت درآید .تمرکز ماهرانه که با اندکی مهارت خلاق توام باشد ،احتمالاً بهتر از تمرکز ضعیفی است که با مهارت خلاقه ی عظیمی همراه باشد .لذا نباید اهمیت تمرکز را نادیده گرفت به خصوص از آن جهت که ایجاد عادت به تمرکز ، نسبتاً آسان است.

  امتیاز: 0.00