منو
 کاربر Online
1102 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 05 خرداد 1389 [11:15 ]
  نقد تکنیک تامل خلاق
 

این تکنیک از فرد می خواهد تا در لحظاتی به فکر فرو رود و سوالاتی را از خود بپرسد و از آن رد شود . در واقع این تکنیک بر روی توجه و تمرکز تاکید دارد .این که چیزی قابل اهمیت است و می توان روی آن در زمان های آتی فکر کرد .در ابتدا ، هنگامی که ایده ای یا سوالی مطرح می شود، فرم یا شکل آگاهانه ای می یابد و شخص مطلع می شود که نکته ای حائز اهمیت است اما در زمان های بعد ممکن است که این آگاهی ، به صورت ناهشیاری در ذهن تبدیل شود و به عبارتی به صورت نهفته در ذهن باقی بماند و در یک زمان مناسب ، با اجزای دیگر پیوند یافته و ترکیب شده و برآیند آن، یک تفکر خلاق شود، بهتر است که آن ایده یادداشت شده و د رزمان های بعد ،یک نگاه اجمالی به آن صورت گیرد تا به راحتی از دسترس شخص دور نماند .بسیاری از افراد خلاق و موفق طبعاً به پی گیری این افکار پرداخته اند وآن فکر یا ایده را پرورانده تا سرانجام به هدف خود دست یافته اند .این تکنیک بر خلاف تکنیک بارش فکری که از فرد خواسته می شود به طور سطحی در یک زمان کوتاه هر آن چه که به ذهنش می رسدرا مطرح کند طبیعتاً عمیق تر است چرا که ذهن وی در زمان های مختلف معطوف به یافتن راه هایی نو می باشد .این تکنیک با انگیزه ی شخص ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا نیاز به پی گیری و فکر کردن در زمان های گوناگون را طلب می نماید و اگر کسی از انگیزه ی پایینی برای تولید خلاقانه برخوردار باشد بدیهی است که آن لحظات را نادیده می گیرد وبه جزییات قابل توجه، اعتنایی نمی کند .همان گونه که دوبونو خاطر نشان می کند، نباید توقع داشت که که با به کارگیری این تکنیک ، نتیجه ای فوری وآنی نصیب شخص گردد و این اشاره ، نشان می دهد که تفکر خلاق نیاز به ممارست دارد و به کارگیری هر تکنیکی ، الزاماً به این معنا نخواهد بود که فردبتواند در زمان معینی به بعد، قدرت خلاقه پیدا کند، زیراکه هنوز فرایند خلاقیت بر صاحب نظران روشن نیست ، هر یک از آن ها تکنیک هایی را مطرح و آموزش هایی را طراحی می کنند و امیدوارند تا سرانجام به ماهیت واقعی خلاقیت پی برند . از همین روست که آنان گاهی بر سرعت فکر و زمان دیگری برکندی و توقف فکر روی موضوعی اشاره و تاکید دارند زیرا فرایند دستیابی به خلاقیت آن چنان که به ظاهر ساده به نظر می رسد نیست و با دشواری هایی همراه است و ساز و کار ذهن آدمی در این امر چندان مشخص نیست .گاه خلاقیت به سادگی به دست می آید وموجب شگفتی دیگران می شود که چرا آن فکر به ذهن آن ها نرسیده است در صورتی که ممکن است بارها و بارها با آن روبرو شده و به سادگی از آن گذشته و گاه چنان دشوار می نماید که موجب یاس و سرخوردگی می شود .بنابر این کاربرد هر تکنیکی در وهله ی اول به میزان انگیزه، علاقه ، پشتکار ، دانش و سایر عوامل وابسته است .در تامل خلاق تاکید زیاد بر تفکر نمی شود بلکه از شخص می خواهد تا فقط در لحظاتی به تفکر بپردازد و اگر چیز تازه ای را احساس می کند از آن به طور سرسری عبور نکند تا با این نگاه اجمالی ، چه بسا زمینه های تفکر عمیق فراهم شده و بتواند به امور تازه ای پی ببرد . این تکنیک سبب می شود تا اطلاعات فرد به طور مجدد در ذهن طبقه بندی شده و ذهن مجالی برای وارسی ایده ها را داشته باشد .این وارسی ممکن است در چارچوب تعقل و منطق صورت گیرد یا ممکن است به طور غیر منطقی به موضوع نگریسته شود مگر راه هایی میان بری بر ذهن روشن گردد .ایده ها می باید در دوره هایی با یکدیگر مقایسه شوند و یا یک ایده د رجریان کسب اطلاعات در دوره های مختلف ، مجدداً مورد ارزشیابی قرار گیرد از این راه ترکیب جدیدی ظهور نماید . این عمل د رمثال به صورت عکس های هوایی توسط ماهواره از یک نقطه د ر زمان های گوناگون می باشد تا تغییرات یک منطقه ی جغرافیایی در وهله های مختلف زمانی ، مورد ارزشیابی و رصد دقیق قرار گیرد .ذهن آدمی از چنین توانی برخوردار است و می تواند با دید ترکیبی ، تغییرات حاصله را دریابد و به ایده های جدیدی دسترسی پیدا کند.

  امتیاز: 0.00