منو
 کاربر Online
359 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 05 خرداد 1389 [10:13 ]
  تکنیک تامل خلاق
 

فکر و عمل در کنار یکدیگر حرکت می کنند مگر آن که مانعی در کار باشد .آدمی الگوهای فکر ی و رفتاری خود را می سازد و سپس آن ها را به کار می برد .این کار، احساس خوب سازنده ماندن را در شخص ایجاد می کند و مغز نیز عالی ترین کاری را انجام می دهد که از آن انتظار داریم .بهتر است به جای ارج نهادن به نتایج و دستاوردهای خلاقیت ، به کوشش های خلاق ، پاداش داده شود .ما نمی توانیم از کسی بخواهیم که فکر درخشانی داشته باشد اما می توانیم از او بخواهیم تا دست به کوشش خلاقه ای بزند و همین قدر که کوششی به عمل آید ، نتیجه ی نهایی در پی خواهد داشت .تامل خلاق از تمام تکنیک های خلاق ، ساده تر و در عین حال موثرترین آن هاست .تامل خلاق در کسی که خواهان خلاقیت است باید به صورت عادت ذهنی درآید .تامل ، نتیجه ی خواست شمابه نفس الامر تامل است یعنی این که « باید ایده ی جدیدی در میان باشد» ... «می خواهم در فکر کردن به این موضوع تامل کنم » اگر شما به چیزی توجه نکنید ، در این صورت احتمال نمی رود که درباره ی آن به تفکر بپردازید .تامل خلاق یعنی ایجاد وقفه ای د رجریان آرام امو رعادی و آن هم به منظو رتوجه آگاهانه به یک موضوع است .چرا باید اینجا یا آنجا توقف کرد ؟ چرا د رهمه جا نباید توقف کرد؟ برای توقف در نقطه ای معین ، اصلاً نیازی به داشتن دلیلی نیست و بهتر است که هیچ دلیلی در کار نباشد زیرا همین قدر که شما شروع به جست و جوی دلیل می کنید ، همان وقت هم به مکث و تامل می پردازید ، آن هم زمانی که دلیلی برای تاملتان باشد، دلیلی که کل هدف ، تامل خلاق را مختل می کند . گاهی احتمال دارد کسی که در حال فکر کردن است ، احساس کند که امکان فرصتی وجود دارد که چیزی به گونه ای بسیار پیچیده در حال وقوع است .تامل خلاق البته نباید متکی به دلایل معقول باشد چرا که برخی از بهترین نتایج هنگامی به دست خواهند آمد که مردم به تفکر درباره ی اموری بپردازند که هیچ کسی به آن ها فکر نکرده است .تامل خلاق نیاز به مقدار زیادی نظم و انضباط دارد تا به جریان آرام فکر کردن ، مکث یا ایست کوتاهی بدهد . البته داشتن انگیزه در ابتدای کار ضروری است چون در غیر این صورت ، انسان هرگز زحمت عادت کردن به تامل رابه خود نخواهد داد .تامل خلاق ، نتیجه ی الهام ناگهانی نیست ، بلکه تامل ناشی از خواست شماست . شما به خاطر کوشش خلاق ، تامل می کنید ، بخش مهمی از خلاقیت ، امید است و امید هم با هیجانات پیوند دارد .شما به این واسطه به تامل دست می زنید که احتمال می دهید با تامل خود بتوانید به ایده ی جدید و نویی دست یابید .شما می توانید در مسیر یک جاده به سرعت حرکت کرده یا آن که توقف کنید و از طبیعت جاده استفاده کنید .اگر به سرعت از جاده بگذرید دیگر این فرصت را نخواهید داشت .به راستی چرا باید تامل کرد و جریان امور را به تاخیر انداخت ؟چرا باید وقت خود را صرف انجام کاری کرد که احتما برود که آن کار بیهوده باشد؟ مسلماً خلاقیت ، ارزش این کار را دارد .طبیعی است که شما نمی توانید تضمین کنید که هر گونه تامل در امور ، نتیجه ی عاید شما کند اما همین که وقت خود را صرف کوشش خلاقی کنید ، پاداش مترقب بر آن ، به جریان می افتد اما اگر کوشش خلاق توام با جدیتی را به کار نبرید، در آن صورت ، ایده های تازه ، تقریباً برای شما نامحتمل می شود .تامل خلاق ، می تواند امری شخصی باشد مانند این که « در این فکرم که آیا راه دیگری برای انجام این کار هست یا نه؟ » تامل ممکن است گروهی باشد «ببینم، آیا می توانیم راه های دیگری پیدا کنیم ؟ ... تامل، البته ممکن است لحظه ای بیش به طور نینجامد و نیازی هم نیست که کسی به آن پی ببرد .نکته ی اصلی د رتامل کردن عبارت است از توجه کردن به چیزی و سپردن آن به ذهن خود به عنوان موضوعی که اهمیت توجه کردن را دارد .گاهی فقط یک تامل کوتاه در جریان تفکر می تواند خطوط فکری تازه ای را مهیا کند .ارزش تامل در آن نیست که به ما امکان دهد تا د رحین تامل کردن ، دست به کاری بزنیم .اگر در حین خوردن چیزی ، مکثی کنید ، آن وقت مزه ی آنچه را که می خورید ، حس خواهید کرد .اگر در جریان فکر کردن به امور، به تامل در نکته ای بپردازید ، آن وقت توجه دقیق تری به آن خواهید کرد .اگر هنگام رسیدن به تقاطع ها اندکی درنگ کنید ، آن گاه می توانید تابلوها و علایم رانندگی را بخوانید .در بسیاری از مواقع ، سریع فکر کردن اهمیت دارد ، اما مواقعی هم هست که بهتر است شتاب نکنیم . از سوی دیگر ، تامل نباید طولانی باشد .شما فقط تامل کنید تا برای لحظه ای د راندیشه فرو روید ( چیزی حدود 20 تا 30 ثانیه برای شخص و یک دقیقه برای گروه ) و پس از آن به کار خود ادامه دهید شما هر وقت که بخواهید می توانید به نکته ی مورد تامل خود بازگردید. در لحظه ی تامل نباید سختکوشی فراوان داشت زیرا در چنین حالتی تامل کردن برای ما به صورت کاری سخت و طاقت فرسا در خواهد آمد .تامل کردن باید تقریباً اتفاقی باشدو این کار تقریباً مثل این است که بگوییم «نکته ی جالبی است و در پی آن حرکت کنیم ».

  امتیاز: 0.00