منو
 کاربر Online
708 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 [12:29 ]
  شش کلاه تفکر و خلاقیت
 

1- دوری جستن از بحث و جدل :

اغلب انسان ها تلاش دارند تا با حفظ و دفاع از موضع و بحث خود، با مجادله ، کار خود را به پیش برند مثلاً شخص الف دیدگاه خاص خود را دارد و شخص ب مخالف آن است و لذا بحث و جدلی که در نتیجه ی این اختلاف پیش می آید ، باید تحقیقی کافی درباره ی موضوع به دست دهد .غالباً حریفان در دام مواضع خود گرفتار می شوند و به برد یا باخت در بحث بیشتر علاقه دارند تا پی بردن به موضوع و حقیقت و اصل مطلب و از این رو ، روش 6 کلاه تفکر به ما امکان می دهد تا با دوری جستن از بگو مگوها ، به گفتگوی سازنده تری دست یابیم .

2- نفس و عمل :

نفس و عمل در فکر کردن ، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند .کسی که به ایده و نظری علاقه ای ندارد ، کوششی هم برای یافتن نکاتی که تاییدکننده ی آن باشد نخواهد کرد که در روش 6 کلاه تفکر، نفس و عمل را از هم جدا می کند .آدم اندیشمند، سعی می کند از کلاه های مختلف استفاده کند .کسی که ایده ای را دوست ندارد ، تلاش می کند با استفاده از کلاه زرد به برخی از منافع دست یابد .هم چنین از کسی که شیفته ی یک ایده ای است ، انتظار می رود که با کلاه سیاه ، مشکلات موجود را هم در نظر بگیرد .

3- اصرار در نفی امور :

بعضی از انسان ها ذاتاً محتاط هستند و هر لحظه سعی می کنند خطر های احتمالی را پیش بینی کنند . در روش کلاه سیاه ، این فرصت به فرد داده می شود که با دید منفی بنگرد اما در دیگر مواقع ، منفی نگری بی مورد است اگر کسی جنبه ی منفی امری را در نظر بگیرد ، باید ضمن اشاره به خوب بودن آن ، از او بخواهیم که اندیشیدن به شیوه ی کلاه سبز را بیازماید و لذا در این موقعیت ، کسی که کلاه سیاه بر سر می گذارد ، باید یا سکوت اختیار کند یا این که از کلاه سبز استفاده نماید.

4- فضای تفکر مثبت و تفکر خلاق :

استفاده از کلاه های زردو سبز در فکر کردن ، این امکانات را فراهم می آورد که زمانی را برای کوشش خلاق و سنجیده و نیز مثبت اختصاص دهیم .اختصاص دادن زمان برای خلاقیت ، امری عادی و متداول نیست .زمانی را صرف کردن برای مثبت اندیشی ، کاری طبیعی نیست مگراين که بر حسب اتفاق ، خودمان به آن فکر علاقه مند باشیم . اما همین که کوشش آگاهانه ای به کار می بریم ، این تلاش می تواند در خور پاداش خوبی باشد.

5- بازی :

شخص هر قدر به کارگیری روش 6 کلاه تفکر به عنوان یک بازی وقت صرف کند ، این روش ، اثرات مفید تری بر جای می گذارد .اگر کسی سعی در استفاده از روش کلاه زرد نماید ، آن گاه شخص دیگری که در تفسیر و تعبیر از شیوه ی کلاه سیاه بهره می گیرد احساس می کند که او نابجاست .اگر شما وقت خود را صرف بازی و سرگرمی در این راه کنید به خصوص زمانی که نیاز واقعی به آن ندارید ، همین راه و روش را می توانید در مواقع بحرانی که نیازمند آن هستید به کار برید .

6- انعطاف فکری و طبقه بندی نکردن افکار :

بعضی از آدم ها یک روش فکر کردن را بهتر از روش دیگر به کار می بردند اما منظور این نیست که شخص ، خودش را در این 6 روش فکری محدود کند و فقط به طور مثال به روش کلاه سبز بیندیشد .هر کسی باید بکوشد تا همه ی کلاه ها را به کار برد .وقتی که گروهی ، روش کلاه سبز را به کار می برد ، هر عضوی از گروه نیز، همزمان به روش کلاه سبز می اندیشد .اگر کسی همیشه سکوت کن ، باید از او بخواهیم تا برخی از دیدگا ههای روش کلاه سبز یا کلاه زرد را ارائه دهد.

7- کاربرد با فواصل زمانی :

بیشترین کاربرد این کلاه ها ، با فواصل زمانی است به این معنا که شما، خواستار نوع معینی از فکر کردن یا خواهان تغییر نوع معینی از تفکر هستید .قبل از کاربرد روش کلاه، بحث و گفتگو به طور عادی پیش می رود و بعد از استفاده از آن ، باز هم بحث و گفتگو به طور عادی ادامه می یابد ، یک کلاه واحد ، به عنوان راه آسان برای تغییر فکر به کار می رود .شما می توانید از کسی بخواهید تا کلاه خاصی را بر سر بگذارد یا از سر بردارد .شما می توانید اعلام کنید که کلاه خاصی را بر سر دارید و می توانید از همه ی افراد گروه بخواهید تا کلاه خاصی را بر سر نهند. خوبی6 روش این است که شما می توانید بلافاصله و بدون زحمت ، تغییر فکر دهید .فرضاً اگر به کسی بگویید که دست از این همه منفی بافی بر دارد ، احتمالاً آزرده خواهد شد اما اگر از وی بخواهید که روش کلاه زرد را آزمایش کند ، در این صورت هیچ آزردگی در کار نخواهد بود.

  امتیاز: 0.00